Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM426TARIMDA YÖNETİM VE BİLGİ SİSTEMLERİSeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında, öğrencilerin tarımsal üretim ve önemli bileşenlerinden birisi olan tarımsal işletmelerin (çiftliklerin) yönetiminde gereksinim duyacakları bilgiler, stratejik, yönetimsel ve taktiksel karar lar ve süreçleri öğretilecektir. Ayrıca, çiftlik yönetiminde kullanılan özel yazılımlarla ilgili bilgiler aktarılacaktır.Elde edecekleri, bilgi ve beceriler ile çiftlik yönetiminde yönetimsel doğru karar verebilme/yönlendirebilme becerisine sahip olacaklardır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Arif Behiç TEKİN
Öğrenme Çıktıları
1Terminolojiyi tanımlama/anlama ve dersle ilgili materyalleri tartışırken terimleri doğru kullanabilme
2Tarımsal veri, veri edinimi ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olma
3Stratejik, yönetimsel ve taktiksel karar verebilme
4Karar vermede ve yönetimde kullanılan süreçler ve yazılımlar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Veri – enformasyon - bilgi kavramları ve aralarındaki hiyerarşinin tanımlanması, tarımsal veri, enformasyon ve bilgilerin saptanması, karar verme ve tekniklerinin temel ilkeleri, tarımsal işletmelerde alınacak stratejik, yönetimsel ve taktiksel kararların saptanması ve örneklenmesi, çiftlik yönetimi için geliştirilen yazılımların tanıtımı, Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı; kapsamı, kural ve gerekleri
2Veri-Enformasyon-Bilgi kavramları
3Tarımsal veri ve veri kaynakları
4Tarımsal bilgi kavramları
5Tarımsal veri sahipliği ve güvenliği
6Tarımsal üretimde kullanılan bilgiye erişim
7Tarımsal işletme kavramı ve tarımsal işletmelerde kullanılan bilgi çeşitliliği
8Arasınav
9Tarımsal işletmelerin paydaşlarla tarımsal veri, enformasyon ve bilgi paylaşımı
10Tarımsal işletmelerde stratejik, yönetimsel ve taktiksel kararlar
11Karar verme süreci, teknikleri ve araçları
12Çiftlik yönetim bilgi sistemlerinin sınıflandırılması
13Çiftlik yönetim bilgi sistemlerinin örneklenmesi
14Öğrenci projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kenneth C. Laudon; Jane P. Laudon (200). Management Information Systems: Managing the Digital Firm Dogruer, Mete, (2005), Üretim Organizasyonu ve Yönetimi, Alfa Yayinlari ,540. Francis, J. Clark 1991, Investments: Analysis and Management, McGraw Hill Book Co., Singapore. Aksöz, İbrahim(1999), Fabrika Organizasyonu, E.Ü.Mühendislik Fakültesi, Bornova-İzmir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz414
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)81
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15 5     3      
ÖÇ2535 4   34     
ÖÇ35 5 4   44     
ÖÇ45 4 4   34     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr