Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM327MEKANİZMA TEKNİĞİSeçmeli353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı; öğrencilere meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları mekanizma tekniği ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr. Üye. Ercan GÜLSOYLU
Öğrenme Çıktıları
1Mekanizmalar ile ilgili temel ilkeleri kavrayabilme
2Mekanizmaların tiplerini ve özelliklerini tanıyabilme
3Mekanizmaların yapı elemanlarını ve özelliklerini kavrayabilme.
4Mekanizmaların sentez ve analizini yapabilme
5Mekanizmalar ile ilgili problemleri çözebilme ve uygun mekanizma seçimi yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mekanizma ile ilgili temel kavramlar, Mekanizma uzuvları, mafsal çeşitleri, Serbestlik derecesi kavramı, Mekanizmaların mecburi hareketliliği, Mekanizmaların sınıflandırılması, Mekanizmaların kinematiği, hız ve ivmenin çizim metoduyla bulunması, Ani dönme merkezinin bulunması, Kol mekanizmaları ve krank biyel mekanizmalarının tasarımı, kam mekanizmaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanımı ve ders hakkında genel bilgiler
2Mekanizmaların sınıflandırılması ve mekanizma tipleri
3Mekanizmalarda kinematik zincirler
4Mekanizmaların serbestlik dereceleri
5Bir noktanın ve bir cismin kinematiği
6Mekanizmalarda hız ve ivme analizi
7Mekanizmalarda hız ve ivme analizi
8Ara sınav
9Ani dönme merkezlerinin bulunması
10Kol mekanizmaları
11Kol mekanizmalarının oluşturulması
12Biyel krank mekanizmaları
13Biyel krank mekanizmalarının oluşturulması
14Kam mekanizmaları
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Keçecioğlu, G., 1975. Mekanizma Tekniği, E.Ü. Basımevi. İzmir. • Söylemez, E., 2000. Mekanizma Tekniği, Prestij Ajans Matbaacılık Basım Yayın Sanayii ve Tic. Ltd. Ankara. • Sabuncu, M., 1993. Mekanizma Tekniği, MMOı İzmir Şubesi Yayın no:5, İzmir. • Pasin, F., 1975. Mekanizmaların Konstrüksiyonu. İTÜ Mühendislik-Mimarlık fakültesi Sayı 103. İstanbul. • Mabie, H.H., C. F. Reinholtz, 1987. Mechanisms and Dynamics of Machinery, John Wiley and sons, New York Chichester Brisbane Toronto Singapore.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü515
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4520
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4520
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)89
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1333445    4    
ÖÇ2232334    3    
ÖÇ332 444    4    
ÖÇ4323354    4    
ÖÇ533 435    4    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr