Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ATM211AKADEMİK TÜRKÇE (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN)Seçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilerin yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili temel yöntem ve teknikleri kavramalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılacak yöntem ve teknikler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. AKIŞ, İbrahim-ASLAN, Ferhat (2003), Yabancılar için Temel Türkçe Alıştırmalar Kitabı 1-2-3, Çantay Yayınları, 1.kitap 359 s.-2.kitap 337 s.-3. kitap 326 s.(3.kitap 2005 basıımı) 2. SEBÜKTEKİN, Hikmet (2008), Yabancılar İçin Türkçe- Turkish for Foreigners, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 317 s. 3. ÖZENÇ, Fazilet-YILMAZ, Mehmet Yalçın (tarihsiz), Çağdaş Yöntemlerle Yabancılar İçin Türkçe-Turkish Language with Contemporary Methods for Foreigners, Sander, 268 s. (CD ekiyle birlikte)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr