Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301001192019ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgi edinmesini; üniversite yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgilenmelerini; ulusal ve uluslararası olanaklar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve onlara üniversitenin yönetim ve hizmet birimlerini tanıtmak; öğrencilerin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını artırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Ece Nüket ÖNDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Üniversite kavramı ve üniversite hakkında bilgilerin öğrenilmesi
2Üniversitenin Çeşitli hizmet birimlerinden yaralanabilme
3Yönetim birimlerini tanıyabilme
4Üniversite yaşamına yönelik yönetmelik ve yönergeleri kavrayabilme
5Öğrencilerin Ege Üniversitesi Öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen en az bir etkinliğe katılmasının sağlanması
6Kültürel ve bilimsel etkinlikleri takip etme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Üniversite kavramı ve üniversite hakkında bilgiler, Ege Üniversitesi yönetim ve hizmet birimlerinin (kütüphane, sağlık, kültür, spor, gözlem evi, sanat tarihi müzesi, vb.) hakkında bilgileri,Ders dönemi boyunca (14 hafta) Fakültesi, Bölümü ve Üniversitesi tarafından düzenlenen veya öğretim üyesi tarafından uygun bulunan bilimsel toplantılardan en az ikisine katılması, Öğrencilerin kampus içinde veya dışında düzenlenen klasik müzik dinletisi, opera veya bale gösterisi, tiyatro oyunu, resim veya heykel sergisi gibi etkinliklerden en az ikisine katılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması
2Üniversite kavramı ve anlayışı
3Eflatun/Aristo-baskı unsuru olmadan öğrencileri ile felsefi tartışma
4Sanat ve Bilim Kulüpleri ile ilgili tanıtım
5Üniversitede bulunan müze, gözlemevi gibi merkezlerin belirlenip tanıtılması
6Üniversitede bulunan müze, gözlemevi gibi merkezlerin belirlenip tanıtılması
7Sağlık hizmetleri, mediko, burslar hakkında bilgi verilmesi
8Öğrenci işleri hakkında bilgi verilmesi
9Öğrenci işleri hakkında bilgi verilmesi
10Ara Sınav
11Öğrenci İşleri ve not sistemi
12Kütüphaneye gezi ve kütüphanedeki olanakların tanıtılması
13İzmir'de bulunan bir müzeye gezi
14İzmir'de bulunan arkeolojik bir bölgeye gezi düzenlenmesi
15İzmir'de bulunan arkeolojik bir bölgeye gezi düzenlenmesi
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
www.ege.edu.tr, http://std.ege.edu.tr, www.erasmus.ege.edu.tr
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav120
Proje Hazırlama150
Proje Sunma130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Alan Gezisi6212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ14     33  
ÖÇ253   2    
ÖÇ353   555 5
ÖÇ4     345 5
ÖÇ5     345 5
ÖÇ6     345 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr