Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301001212019UYGARLIK TARİHİSeçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Politik, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelere yer vererek bilimin, teknolojinin, sanatın birbirleriyle olan etkilerinin, yansımalarının çözümlenmesi. Uygarlığın anlamı çerçevesinde, batının anlamı, kurumların ifadesi ve yeni tarih yazım denemeleri…
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Sanat Tarihi Bölümü'nden Öğretim Üyesi
Öğrenme Çıktıları
1Farklı bireylerin, halkların ve kültürlerin ı insanlık tarihinde oynadıkları önemli rolü göstermek
2Bireylerin kültürel kavramlar boyutunda birbirleriyle ilişkilerin yapılanmasını belirlemek
3Tarihsel süreçte insanların düşünce, fikir bilgi ve katkılarını belgelemek.
4Bireyleri yaşam süreleri boyunca felsefe, bilim, edebiyat ve sanatla olan ilişkilerinin sürdürülebilirliliğini sağlamak.
5Tarihsel oluşumun doğasını keşfetmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin İçeriği İnsanların bir nesilden diğerine aktardığı başlangıçtan bugüne uygarlık sürecini oluşturan temel olay ve olgular. Eski Ön Asya ve Mısır uygarlıkları, Eski Yunan ve Helen uygarlıkları ve kültürü, Roma uygarlığı, Ortaçağ, Rönesans ve reformlar, Aydınlanma çağı, Amerikan ve Fransız devrimleri, Sanayi devrimi, XIX. yüzyılda ortaya çıkan akımlar ve XX. yüzyılın en önemli olayları. I. ve II. Dünya Savaşları ve sonrası gelişmeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uygarlık nedir? Batı uygarlığı nedir? Bir coğrafi bölge mi yoksa bir fikir mi yoksa her ikisi mi? Batı olmayan uygarlık nasıl batı sayılabilir? Fikirler mi yaşamı şekillendirir, yoksa yaşam mı fikirleri üretir? İlk alet üretiminden, tarım devrimine geçiş: Paleolitikten, neolitiğe geçiş ve geçiş süreci. Doğu toplulukları: Mezopotamya’da Sümerler
2Tarihte Mezopotamya halkları, katkılar, icatlar. Mısır Uygarlığı
3Doğu Akdeniz halkları: İbrani toplulukları, Fenike’liler ve Ege uygarlığı: Minos ve Miken. Yunan uygarlığı : Toplum, Politika, Felsefe ve Sanat.
4Polislerden-Hellenistiğe…. Roma’nın doğuşu : Cumhuriyetten İmparatorluğa: (Politika, Hukuk ve Augustus)
5Roma: Hristiyanlaşan İmperium Romanum: Bizans: Ortaçağ’lar, Erken İslam Avrupa Coğrafyasında bir Ortaçağ politika uyarlaması : Feodalite
6İslamiyetin Yayılışı, Batı coğrafyasında feodal devlet yapısından monarşilere geçiş : Fransa ve İngiltere Modeli: Rönesans'a doğru adımlar.
7Erken modern Avrupa: Rönesans, keşifler ve başroldekiler: Portekiz–İspanya,
8Ara Sınav
9Reformasyon : Luter, Calvin, Zwigli ve diğerleri..... ve karşı reform hareketleri.
10Aydınlanma çağına doğru… Bilimsel Devrimler
11Devrimler süreci : Fransız Devrimi nedenleri ve sonuçları
12Sanayii Devrimi nedenleri ve sonuçları. Sanatsal ve Kültürel Modernizm Ondokuzuncu yüzyıla doğru izlenen yol.
13Dünya savaşlarına doğru: Savaşlar ve Politik gelişmeler : Savaş mı? Barış mı? Rusya ve Batı : Devrim ve İdeolojiler, Totalitarizm
141945 yılından günümüze. Soğuk savaş dönemi ve Küreselleşme: Yirmibirinci yüzyıla doğru.
15Yirmibirinci yüzyıla bakış
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı Server Tanilli Yüzyılların Gerçeği ve Mirası Peter N.Stearns, Michael Adams, Stuart B.Schwartz, Marc Iason Gilbert, 2004 World Civilizations Ders Materyali Slayt, bilgisayar, projeksiyon cihazı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma111
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)87
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ13       2 
ÖÇ23       1 
ÖÇ33       2 
ÖÇ42       2 
ÖÇ52       2 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr