Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301001222019TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
• Öğrencilerinin, insan haklarına, sosyal konulara ve sosyal çevrelerine duyarlı, sorumlu bireyler olmalarına katkıda bulunmak • Katılımcı demokrasi ve sivil toplumun gelişmesinde, öğrencilerin aktif yurttaşlar olarak rol almalarına katkıda bulunmak • Öğrencilerinin, çeşitlilik ve çok kültürlülüğe olan saygı ve hoşgörülerini geliştirme ve derinleştirmelerine katkıda bulunmak • Öğrencilerinin diğer üniversite ve lise öğrencilerine, sosyal sorumluluk projeleri ile örnek olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri sağlamak • Öğrencilerinin sivil toplum kuruluşlarına katılımlarını teşvik etmek • Genel olarak bir topluluk yaşamının gelişmesine katkıda bulunmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Ece Nüket ÖNDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri geliştirebilecek ve uygulayabilecekler;
2Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi edinecekler;
3Farklı sosyal çevreleri deneyimleyecekler;
4Farklı sosyo-ekonomik çevrelerden gençlerle tanışacaklar;
5Farklı fakülte öğrencileri ile ortak çalışmalar gerçekleştirecekler;
6Avrupa düzeyindeki sosyal sorumluluk projeleri alanları hakkında bilgi sahibi olacaklar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Sosyal Toplum kuruluşları • Gönüllülük • Proje oluşturma süreçleri • Hedefler doğrultusunda strateji, faaliyet planı ve çıktıların belirlenmesi • Bütçenin uygun kullanımı • Proje hazırlama • Geri bildirim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Birbirini tanıma Giriş ve dersle ilgili genel bilgiler
2Sivil Toplum, Demokrasi ve STK'lar
3Gönüllülük ve Gençlik
4Proje fikirleri ile ilgili grup tartışması
5Grupların oluşturulması ve proje fikirleri ile ilgili beyin fırtınası
6Projelerin dağılımı ve projeler hakkında grup tartışması ve beyin fırtınası
7Amaçların belirlenmesi, strateji oluşturma, paydaş analizi
8Hedef ve amaç belirleme, paydaş analizi
9İlgili temsilcilerinin de katılımıyla grup tartışması ve geri bildirim
10Geçici faaliyet planı ve çıktıların belirlenmesi
11Bütçe hazırlama, Bütçe kalemleri, tahmini giderlerin belirlenmesi
12Fon geliştirme ve sürdürülebilirlik, Olası sponsorların belirlenmesi ve sürdürülebilirlik stratejisinin hazırlanması
13Proje tekliflerinin teslimi ve sunumu
14Geri bildirim, Grup çalışması değerlendirmesinin teslimi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Öğretim Elemanının Önerdiği Kaynaklar, İnternet
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav110
Takım/Grup Çalışması130
Proje Hazırlama140
Proje Sunma120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması14228
Proje Hazırlama12828
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1  5     54
ÖÇ2  5     54
ÖÇ3  5     54
ÖÇ4  5     54
ÖÇ5  5     54
ÖÇ6  5     54
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr