Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301001262019İŞARET DİLİSeçmeli123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Eğitim Fakültesinden Öğretim Üyesi
Öğrenme Çıktıları
1İşaret dilini aktif kullanır.
2işaret dilini kullanarak bilişim ve iletişime yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir.
3İşaret dilini kullanarak alanında edindiği bilgi ve yetenekleri disiplinlerarası çalışmalarda uygular
4Kendi çalışmalarını alandaki ve dıştaki gruplara aktarır.
5İşaret dili kullanarak işitme engelli bireylerle iletişim kurar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hafta Türk İşaret Dili, işaret dilinin genel özellikleri, Türk İşaret dili Alfabesi
2Aile,Vücudumuz,Sağlık
3Fiiller,Sıfatlar
4Zıt Anlamlı Kelimeler,Sayılar
5Duygular, Zaman
6Taşıtlar, Trafik ve Renkler
7Okul ve Eğitim
8Ara sınav
99Giyecekler ve Yiyecekler
10Ev Eşyaları, Meslekler
11Bitkiler ve Hayvanlar
12Spor, coğrafi terimler
13İsimler, Deyimler
14İller
15Ülkeler
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Türk İşaret Dili,Birinci Seviye Eğitim Programı,Denizli İşitme Engelliler Derneği Türkçe Türk İşaret Dili Sözlüğü,MEB Türkçe Murat Atila,Konuşan Eller,Temel İşaret Dili Türkçe Türk İşaret Dili,Birinci Seviye Eğitim Programı,Denizli İşitme Engelliler Derneği Türkçe Türk İşaret Dili Sözlüğü,MEB Türkçe Murat Atila,Konuşan Eller,Temel İşaret Dili
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Rol Oynama / Dramatize Etme150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Rol Oynama / Dramatize Etme14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2  2   3 43
ÖÇ3  4   3 43
ÖÇ4  4   4 43
ÖÇ5  2   3 34
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr