Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301002212019MODA SOSYOLOJİSİSeçmeli233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere, tüketim kültürü bağlamında bilgi vermek, genel sosyolojik kavramlardan başlayarak modanın tarihsel gelişimine ve modanın günümüzdeki içeriğine dek ilişkisel bir şekilde bilgi kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Sosyolojik açıdan modayı tanımlama ve moda ile ilgili sosyolojik bakış açıları geliştirme
2Modanın bireysel ve toplumsal kimlik inşasındaki rolünü bilme
3Toplumsal olaylarla modanın ilişkisini kavrama
4Modanın tarihsel gelişim sürecini bilme
5Modanın tüketim içindeki döngüsünü kavrama
6Tüketim kültürünü tanıma ve tüketici kültüründe modanın yerini konumlandırabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste; Tarihsel süreçte para, güç ve sanat arasındaki ilişki açıklanır. Sosyolojik yapıların güçlenmesi ile başlayan modayı değerlendirme ve analiz etme süreci açıklanmaktadır. Kültür sosyolojisinin teknoloji ve iletişimdeki yeri sanayileşme ile incelenir. Küreselleşmenin kazandırdığı yeni moda biçimi ve sonuçları tartışılmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sosyolojinin tanımlanması
2Temel sosyolojik kavramlar
3Kültür, birey ve kültür, toplum ve kültür
4Sosyal gruplar, sosyal yapı, sosyal tabakalaşma ve sosyal sınıf
5Sosyal gelişim, değişim, hareketlilik, bütünleşme ve çözülme
6Sanayileşme ve sanayi toplumu, sanayileşmeyle birlikte yaşanan değişimler
7Kitlesel üretim ve tüketim kültürü bağlamında moda
8Ara sınav
9Modanın bireysel ve toplumsal fonksiyonları (sembolik, fonksiyonel, cinsel, statü göstergesi, farklılaşma, aynılaşma vb)
10Modanın bireysel ve toplumsal kimlik inşasındaki rolü
11Modanın doğuşu ve sosyolojik gelişimine genel bakış
12Modanın tarihsel gelişimi
13Modanın tarihsel gelişimi
14Tüketim kültürü, küreselleşme ve moda
15Moda kuramları ve modanın yaşamsal döngüsü
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. Giddens, Anthony, Sosyoloji, Kırmızı yayınları. Joseph Fichter, Sosyoloji Nedir, Anı yayıncılık 2. Katie D. 2007 Çeviren: Nurten Hatırnaz, Modanın Göz Kamaştıran Hikayesi, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 3. Giddens, Anthony, Sosyoloji, Kırmızı yayınları 4. Joseph Fichter, Sosyoloji Nedir?, Anı yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)80
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ13      322
ÖÇ23       22
ÖÇ33      322
ÖÇ42       24
ÖÇ53      322
ÖÇ63       22
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr