Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301002202019KOSTÜM TARİHİSeçmeli242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kostümün tarihsel gelişim içerisindeki değişimi inceletmek ve sahne kostümleri tasarımına yönlendirip uygulatmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Kostüm olgusunun toplumsal olaylar ve kültür ile ilişkisini kavrayabilmek
2Kostüm tarihine ilişkin terminoloji öğrenebilmek
3Eskiden ilham alarak yeni yaklaşımlar geliştirmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, günümüze kadar geçen süreç içerisinde giyimin sahne kostümüne etkisi, geçiş serüveni ve dönem değişimleri ve gelişimleri incelenir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders içeriğini ve amacını açıklama
2Sanatın Kökenleri ve Giyim Tarihine Giriş
3Giyim ve İnsan, Moda ve modanın tarihçesi
4İlk Çağ ve GiyimTarihi
5Orta Çağ ve Giyim Tarihi ve Romanesk Dönem
6Yeni Çağ ve Giyim Tarihi
7Yeni Çağ'da Rönesans ve Giyim Tarihinde ki gelişme ve değişimler.
8Ara Sınav
9Rönesans İhtişamı Tarih çizelgesi, görsel çeşitlilik
10Yeni Çağ'da Barok Dönem ve Giyim
11Yeni Çağ'da Rokoko Dönemi ve Giyim
12Barok ve Rokoko Tarih çizelgesi, dantel modası, Baroktan Neoklasiğe
1320.Yüzyılda gelişmeler ve Kostüm Tarihi
14Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Zeki Tez, Tekstil ve giyim kuşamın kültürel tarihi,Doruk yayınevi,İstanbul,2009. Kudret Emiroğlu, Gündelik hayatımızın tarihi, Dost yayınevi,Ankara,2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ152    12  
ÖÇ252    12  
ÖÇ352    15  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr