Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301002222019MESLEKİ YABANCI DİLSeçmeli242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Başlıca hedef, öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp, yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Ece Nüket ÖNDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1İngilizce yorum yapabilme
2Güncel metinleri takip edebilme
3Akademik metin yazabilme, akademik metinleri anlayabilme ve değerlendirme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Literatür tarama, Kitap tarama, İnternet taramaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Akademik Literatür tarama
2Akademik Literatür tarama
3Akademik Literatür tarama
4Akademik Literatür tarama
5Kitap Tarama
6Kitap Tarama
7Kitap Tarama
8Vize sınavı
9Kitap Tarama
10Internetten kaynak tarama
11İnternet kaynakları tarama
12İnternet kaynakları tarama
13İnternet kaynakları tarama
14Grup çalışması
15Grup çalışması
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dersin Öğretim Elemanının Ders Notları ÖNERİLEN KAYNAKLAR 1. Murphy, R., 1994. “English Grammer in Use”, University Press, Cambridge DERS ARAÇLARI Türkçe–İngilizce İngilizce–Türkçe sözlük, bilgisayar, projeksiyon cihazı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Makale Yazma140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Makale Yazma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)70
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ14   323 54
ÖÇ24   333 54
ÖÇ34   234 54
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr