Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301004162019GELENEKSEL EL SANATLARISeçmeli483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Türk kültüründeki motifler tarihsel süreçte bölgesel olarak anlatılarak, motiflerin toplumların psikolojisi, filolojiksi ve dini inançları üzerindeki etkisi incelenir. Türk kültüründe önemli bir yere sahip keçecilik, keçe yapımı ve keçe ürünler hakkında detaylı bilgi verilerek, keçe sanatının günümüz objelerine uyarlanması sağlanır. Ayrıca desen veya resmin ahşap malzeme üzerine çizilmesi ile tahta kalıp hazırlama, kumaş hazırlama ve farklı malzemeler ile desenin çoğaltılması anlatılır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Geleneksel Türk el sanatları hakkında temel bilgi sahibi olur
2Türk sanatlarında kullanılan konular ve motifleri öğrenir
3Türk sanatının ve kültürel zenginliğinin boyutları hakkında bilgi edinir
4Müzeleri tanır ve buralarda sergilenen sanat ürünleri ile tanışır
5Geleneksel sanatın üretim tekniklerini ve devrin mühendislik anlayışını gözlemler
6Sanat eserleri ve süslemeleri üzerinden genel bir estetik bakış becerisi kazanır
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Geleneksel Türk El Sanatları içinde yer alan kitap sanatları (cilt, hat, tezhip, tasvir, kağıt oymacılığı, ebru), çini-seramik sanatı, halı sanatı, kumaş sanatı, maden sanatı, ahşap sanatı, taş sanatı hakkında genel bilgiler ve örnek eserler üzerinden incelemeler; günümüzde geleneksel sanatlar adına yapılan çalışmalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Genel uygarlık tarihinde Türk medeniyetinin yeri ve sanata etkisi
2Türk sanatında sıklıkla kullanılan motifler ve kökenleri
3Türk kitap sanatlarına giriş: Hat, Cilt, Kağıt Oyma, Ebru sanatı tarihçesi, malzemeler, örnekler ve günümüz uygulamaları
4Tezhip ve Tasvir sanatlarının tarihçesi, malzemeler, örnekler ve günümüz uygulamaları
5Müze Gezisi (Geleneksel giysi örneklerinin ağırlıklı olduğu müzelerden biri)
6Çini-seramik sanatı tarihçesi, malzemeler, örnekler ve günümüz uygulamaları
7Müze gezisi
8Ara Sınav
9Halı ve kumaş sanatı tarihçesi, malzemeler, örnekler ve günümüz uygulamaları
10Maden sanatı tarihçesi, malzemeler, örnekler ve günümüz uygulamaları
11Ahşap sanatı tarihçesi, malzemeler, örnekler ve günümüz uygulamaları
12Taş sanatı tarihçesi, malzemeler, örnekler ve günümüz uygulamaları
13Müze gezisi
14Geleneksel Türk el sanatlarının günümüz sanatı ile ilişkisi
15Öğrenci projeleri sunumları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: - Ders Notları - Zeren Tanındı: Kitap ve Tezhibi, Osmanlı Uygarlığı, Ankara 2004, s. 865-891 - Banu Mahir: II. B.Devri Saray Nakkaşhanesinin Osmanlı Tezhip Sanatına Katkıları, Türkiyemiz, S: 60, s. 4-13. Önerilen Kaynaklar: - Aslanapa, Oktay, Turkish Art And Architecture, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2004. - Bağcı, Serpil, Çağman, Filiz, Renda, Günsel, Tanındı, Zeren, Osmanlı Resim Sanatı, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2006. - Erginsoy, Ülker, İslam Maden Sanatının Gelişmesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1978. - Ersoy, Ayla, Traditional Turkish Arts, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2008. - Kuban, Doğan, 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1998. - Kuban, Doğan, Osmanlı Mimarisi, YEM Yayınevi, İstanbul, 2007. - Ödekan, Ayla, “Sanat ve Mimarlık Tarihi”, Türkiye Tarihi III, Cem Yayınevi, İstanbul, 1988, 345-437. - Öney, Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, T. İş Bankası Yayınları, Ankara, 1992. - Tanındı, Zeren, Türk Minyatür Sanatı, T. İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1996 - Yetkin, Şerare, Türk Halı Sanatı, T. İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1974. - Yoltar-Yıldırım, Ayşin, Ottoman Decorative Arts, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Gözlem5210
Rapor Hazırlama5525
Rapor Sunma515
Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)85
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ14         
ÖÇ24       2 
ÖÇ32       3 
ÖÇ42       3 
ÖÇ52       3 
ÖÇ6          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr