Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3301001232019AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretilmesinin benzer ve farklı yönlerini kavramak, Türkçenin yabancı dil olarak öğretim tarihi hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak, yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntem, teknik ve stratejilerden yabancılara Türkçe öğretiminde nasıl yararlanılacağını uygulamalı olarak göstermek ve Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Başvuru Metnini inceleterek ilgili metinde yer alan yeterlikler hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkçe öğretiminin hangi yaklaşım, yöntem ve tekniklerle yapılacağını kavrar ve bununla ilgili materyalleri oluşturabilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yabancılara Türkçe öğretiminin temel ilkeleri, basamaklı kur sisteminin yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımı, bu alanda uygulanan sınavlar ve AOBM'de yer alan yeterlikler, dil öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler ile ders kitaplarının incelenmesi oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Tarihi
2Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinin Kültür Boyutu
3Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler
4Günümüzde yabancı dil öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem ve tekniklerin Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine uygulanması
5Günümüzde yabancı dil öğretiminde kullanılan yaklaşım, yöntem ve tekniklerin Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine uygulanması
6Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan ders kitapları
7Dil Öğretiminde Teknolojinin Kullanılması ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Uygulanması
8Ara Sınav
9Dil Öğretiminde Teknolojinin Kullanılması ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Uygulanması
10Bilgisayar destekli Türkçe öğretimi
11İnternet temelli Türkçe öğretimi
12Uygulama
13Uygulama
14Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Tarihi
15Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinin Kültür Boyutu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitapları: 1. Ergin Muharrem, 2006. "Türk Dil Bilgisi", Bayrak Yayınları, İstanbul 2. Korkmaz Zeynep vd, 2005. "Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri", Ekin Yayınları, Ankara Önerilen Kaynaklar: 1. Aksan Doğan, 2009. "Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim: I, II, III", TDK Yayınları, Ankara 2. Aksan Doğan, 2005. "Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını", Bilgi Yayınları, Ankara 3. Aksoy Ömer Asım, 2010. "Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü: I-II", TDK, Ank. 4. "İmlâ Kılavuzu", 2010. TDK Yayınları, Ankara 5. "Türkçe Sözlük", 2010. TDK Yayınları, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ11     4345
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr