Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9303115442011Pharmaceutical dosage Forms Elective114
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin katı dozaj şekilleri ve modern ilaç taşıyıcı sistemlerin kavramlarını anlamasını, bu sistemlerin yapıtaşı olan tozlarla ilgili genel özellikleri ve işlemleri kavramasını, ilgili formülasyonların tanımını yapmasını, yardımcı maddeler de dahil olmak üzere bileşimine giren tüm maddeler hakkında bilgi sahibi olmasını, hazırlama tekniklerini anlamasını, ilgili hesaplama yöntemlerini kavramasını, farklı uygulama yolları için farklı formülasyonları tasarlamasını ve hazırlamasını, elde edilen bitmiş üründe yapılan kontrolleri öğrenmesini ve bunları değerlendirmesini, bu sistemlerin dayanıklılığı üzerine etki eden faktörler hakkında bilgi sahibi olmasını ve bunları ilgili tekniklerle değerlendirebilmesini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Gökhan Ertan, Prof. Dr. Özgen Özer, Prof. Dr. Ferhan Sevgi, Prof. Dr. Esra Baloğlu, Prof. Dr. Yeşim Karasulu, Doç. Dr. Işık Özgüney, Doç. Dr. Mine Özyazıcı, Yard. Doç. Dr. Mesut Arıcı, Doç. Dr. Sinem Yaprak Karavana, Doç. Dr. Evren Homan Gökçe, Doç. Dr. Emel Öykü Çetin Uyanıkgil, Doç. Dr. İpek Eroğlu
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Dersin final sınavına girmek için laboratuar uygulamasından başarılı olması istenmektedir.
Course Contents
Tozların Özellikleri, Yapılan Kontroller, Tozları Elde Etme Yöntemleri, Jelatin Kapsül Tanımı, Eldesi, Kontrolü, Tabletlerin Tanımı, Tablet Üretiminde Kullanılan Yardımcı Maddeler, Tablet Basımı ve Etkileyen Faktörler, Tablet Basımıi, Tablet Çeşitleri, Tabletlerin Kaplanması, Denetimli Salım Sistemleri (DSS) Tanımı ve Amacı, DSS Özellikleri, DSS Çeşitleri, DSS Mekanizması, DSS Avantaj ve Dezavantajları, Mikropartiküller ve Nanopartiküllerin Tanımı, Etki Mekanizması, Hazırlanış Yöntemleri, İmplante Sistemlerin Tanımı, Etki Mekanizması, Hazırlanış Yöntemleri, Biyoadezif sistemler, Oküler Sistemler, İntrauterin sistemler, Transdermal Terapötik Sistemlerin Tanımı, Etki Mekanizması, Hazırlanış Yöntemleri, Nazal Preparatların Tanımı, Etki Mekanizması, Hazırlanış Yöntemleri
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Modern Pharmaceutics Second Edition:Revised and Expanded, Ed: Gilbert S. Banker, Christopher T. Rhodes, Marcel Dekker, New York, 1990 2. Dermatological and Transdermal Formulations (Drugs and the Pharmaceutical Sciences), Kenneth A. Walters, Feb 20, 2002 3. drug targeting technology advanced pharmaceutics pharm. Tech. Encylop vol 3-4 4. Drug Targeting Technology: Physical, Chemical and Biological Methods (Drugs and the Pharmaceutical Sciences), Hans Schreier, Aug. 15, 2001 5. Encyclopedia of pharmaceutical technology volume 1-5 6. European Pharmacopoeia 6.0, Council of Europe, Jul 23, 2007 7. Freeze-Drying/Lyophi... Of Pharmaceutical & Biological Products, Second Edition: Revised And Expanded (Drugs and the Pharmaceutical Sciences), Louis Rey, Joan C. May, Jan 21, 2004 8. Handbook of Pharmaceutical Granulation Technology, Second Edition (Drugs and the Pharmaceutical Sciences), Dilip M. Parikh, Aug 30, 2005 9. Hard Capsules: Development - Technology, Ridgway, Jan. 1987 10. Mechanisms of Transdermal Drug Delivery (Drugs and the Pharmaceutical Sciences), Russel O. Potts, Jul 15, 1997 11. Microencapsulation: Methods and Industrial Applications, Second Edition (Drugs and the Pharmaceutical Sciences), Simon Benita 12. Modified-Release Drug Delivery Technology (Drugs and the Pharmaceutical Sciences), Michael J. Rathbone, Michael S. Roberts, and Jonathan Hadgraft, Nov 7, 2002 13. Nanoparticle Technology for Drug Delivery (Drugs and the Pharmaceutical Sciences), Ram B. Gupta, Uday B. Kompella Jan 13, 2006 14. Ophthalmic Drug Delivery Systems, Second Edition: Second Edition, Revised And Expanded (Drugs and the Pharmaceutical Sciences) by Ashim K. Mitra, Mar 25, 2003 15. Pharmaceutical Dissolution Testing by Jennifer J. Dressman, Johannes Kramer, Jul 8, 2005 16. Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets, Vol. 1-3, Herbert Lieberman, Leon Lachman, Joseph B. Schwartz, Jun 5, 1989 17. Percutaneous Absorption: Drugs, Cosmetics, Mechanisms, Methods, Fourth Edition (Drugs and the Pharmaceutical Sciences), Robert L. Bronaugh, Howard I. Maibach, Jul 25, 2005 18. Pharmaceutical Extrusion Technology (Drugs and the Pharmaceutical Sciences), Isaac Ghebre-Selassie, Charles Martin,may 1, 2003 19. Physiological Pharmaceutics: Barriers to Drug Absorption, Neena Washington, Clive Washington, Clive Wilson, Dec. 21, 2000 20. Polymeric Drug Delivery Systems (Drugs and the Pharmaceutical Sciences) by Glen S. Kwon (Hardcover - Apr 12, 2005 21. Polymers in Drug Delivery by Ijeoma F. Uchegbu and Andreas G. Schatzlein (Hardcover - May 19, 2006 22. Powder Technology Handbook, Third Edition, Hiroaki Masuda, Ko Higashitani, Hideto Yoshida, Jan 13, 2006 23. Surfactants and Polymers in Drug Delivery (Drugs and the Pharmaceutical Sciences) by Martin Malmsten (Hardcover - Jul 22, 2002 24. The Clinical Research Process in the Pharmaceutical Industry (Drugs and the Pharmaceutical Sciences), G. M. Matoren, Dec 13, 1983 25. Transdermal Drug Delivery Systems: Revised And Expanded (Drugs and the Pharmaceutical Sciences), Jonathan Hadgraft, Oct 29, 2002 26. The Complete Drug Reference, 1992, United States Pharmacopeial Convention Inc. Permission granted, Consumer Reports Books 27. Transnasal Systemic Medications: Fundamentals, Developmental Concepts and Biomedical Assessments, Yie W. Chien Mar. 1985 28. Bioadhesive Drug Delivery Systems: Fundamentals, Novel Approaches, and Development (Drugs and the Pharmaceutical Sciences), Edith Mathiowitz, Donald E. Chickering III, and Claus-Michael Lehr, Jul 13, 1999 29. Liposomes: A Practical Approach (The Practical Approach Series), Vladimir Torchilin and Volkmar Weissig, Aug 7, 2003 30. Modern Farmasötik Teknoloji, F. Acartürk, İ. Ağabeyoğlu, N. Çelebi, T. Değim, Z. Değim, T. Doğanay, S. Takka, F. Tırnaksız, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Yayını, 2006 31. Kontrollü salım sistemleri, A. Z. Gürsoy, Kontrollü Salım Sistemleri Derneği, 2002 32. Farmasötik Teknoloji, Temel konular ve dozaj şekilleri, A. Z. Gürsoy, Kontrollü Salım Sistemleri Derneği, 2004
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr