Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9303115422011The Basic Pharmacological Terms Elective124
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Matematiksel düşünce kavramını kazandırmak, matematik alanında karşılaştığı problemleri analiz edebilmek ve problem çözme yeteneğini geliştirmek, kavramları keşfettirmek, matematik örüntülerini ifade etmelerini sağlamak, matematiksel ispat yöntemlerini kullandırmak.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Kemal Altıparmak
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
İnsanlık tarihinde matematiğin önemi, Matematiğin tarihsel gelişimi, Sayılar, Küme teorisi, Fonksiyon kavramı ve işlemleri , Veriler ve verilerin toplanması ve analizi , Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Temel Matematik I-II, Sinan Olkun, Sibel Yeşildere, Maya akademi 2. Temel Matematik I-II, Ahmet Kaçar, pegemA Yayıncılık. 3. Temel Matematik I, Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. 4. Yaşayan Matematik, Theoni Pappas. 5. Eğlenceli Matematik, Serhan Büyükkeçeci. 6. Matematiğin Aydınlık Dünyası Cd, Sinan Sertöz, TÜBİTAK.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr