Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9303135322012Elective126
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Laboratuvar tekniklerinin süt teknolojisi (süt ve süt ürünleri) çalışmalarında etkin ve uygun bir şekilde kullanımının öğretilmesi
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Cem KARAGÖZLÜ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu dersin kapsamında Süt ve ürünleri analizlerinde kullanılan çeşitli laboratuvar teknikleri, kullanılan malzemeler ve aletler anlatılıp, tanıtılacaktır. Deneye hazırlık, yapımı ve sonuçların analizi, kimyasal hazırlama ve hesaplamaları , enstürümantal analiz teknikleri anlatılacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
DERS KİTABI: 1. Karagözlü, C., Akbulut, N. 2008. Laboratuvar Tekniği. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Gülten, Ş. 2006. Genel Kimya Laboratuar Kitabı. 121 sf. ISBN 975 295 576 – 2 Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul. 2. Hışıl, Y. 1999. Enstrümental Gıda Analizleri -I (Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi) E.Ü. Müh. Fak. Ders Kitapları Yayın No:31 E.Ü. Basımevi Bornova - İzmir. 3. Hışıl, Y. 1999. Enstrümental Gıda Analizleri -II (Gaz, İnce, Tabaka, Kolon, Kağıt Kromatografileri ve Elektroforez) E.Ü. Müh. Fak. Ders Kitapları Yayın No:30 E.Ü. Basımevi Bornova - İzmir. 4. Hışıl, Y. 1999. Enstrümental Gıda Analizleri -III (Spektroskopi - Potansiyometri) E.Ü. Müh. Fak. Ders Kitapları Yayın No:41 E.Ü. Basımevi Bornova - İzmir. 5. İrez, G,; Özler, M.A. 2002. Laboratuar Tekniği. Muğla Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi. ISBN 975720732-2 361 sf. Muğla Üniversitesi Basımevi. Muğla.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr