Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9303135352016Poratein Analyse MethodsElective114
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Öğrencilere, çeşitli ajanların proteinlerde oluşturduğu oksidatif modifikasyonların moleküler mekanizmaları ve proteinlerde meydana gelen fonksiyon değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve bu değişikliklerin klinik sonuçlarla ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Aysun Pabuççuoğlu
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Protein oksidasyonu hakkında genel bilgiler, oksidasyondan sorumlu reaktif oksijen ve azot türleri, amino asit yan zincirlerinin oksidasyonu, protein oksidasyon ürünleri, tirozin çapraz bağları, nitrotirozin oluşumu, protein oksidasyonu tayin metodları, protein oksidasyonunun biyolojik sonuçları ve çeşitli patolojik durumların etiyolojisinde protein oksidasyonunun rolü ve klinik önemi, protein oksidasyonunun inhibisyonu
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr