Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9304185102013Home Care:ElderlyElective124
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı; yükseklisans öğrencilerine yaşlı bireylerde evde bakım kavramı, evde bakım organizasyonu ve kronik hastalığı olan yaşlı bireylerin evde bakımı ve hemşirelik yönetimi hakkında düzeyde bilgi vermektir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR, Doç. Dr. Yasemin YILDIRIM
Learning Outcomes
1Kronik hastalığı olan yaşlı bireylerin evde bakım gereksinimlerini belirleyerek gerekli bakımı planlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlarını kalite süreçleri doğrultusunda değerlendirebilme
2Evde hasta bakım sırasında karşılaşılan etik problemleri elde ettiği bilgiler doğrultusunda çözümleyebilme
3Evde bakım ile ilgili yenilikleri ve kanıta dayalı bilimsel gelişmeleri takip edebilme
4
5
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Evde bakım kavramı, evde bakımın felsefesi, evde bakımın Türkiye ve dünyadaki durumu, evde bakımda yasal ve etik konular, evde bakımda IV tedavi, enfeksiyon kontrolü, beslenme tedavisi, yatağa bağımlı yaşlı ve bilinçsiz yaşlıların bakımı, kronik hastalığı olan yaşlı bireylerde evde bakım, evde ölen hastanın bakımı ve bakım verenlerde bakım yükü ve tükenmişlik konularını içermektedir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Recommended or Required Reading
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Attending Lectures14228
Report Preparation14228
Report Presentation14228
Self Study14228
Individual Study for Mid term Examination122
Individual Study for Final Examination122
TOTAL WORKLOAD (hours)116
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
LO1            
LO2            
LO3            
LO4            
LO5            
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr