Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9304185032015Aging Physiology and PathophysiologyElective114
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, yaşlılık döneminde organ sistemlerinde meydana gelen fizyolojik ve patofizyolojik değişikliklerin kapsamlı bir şekilde irdelenmesidir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Selahattin Fehmi AKÇİÇEK
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Yaşlılıkta ortaya çıkan fizyolojik değişikliklere ilişkin temel kavramlar, Renal, Genito-üriner, Gastrointestinal, Endokrin, Kardiyovasküler, Solunum, Hematolojik, Kas-İskelet, Santral ve periferik sinir sistemi, İmmun sistem, Deri ve duyusal değişikliklere ilişkin fizyolojik ve patofizyolojik değişiklikler
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Smith CM. Cotter VT. “Age-related Changes in Health” In: Capezuti E., Zwicker D. Mezey M. Et.al. Evidence Based Geriatric Nursing Protocols For Best Practice. Springer Publishing Company. NewYork, 2008. pp:431-458. 2. Halil MG. Geriatrik Medikal Değerlendirme. Arıoğul S, ed. Geriatri ve Gerontoloji. Ankara: MN Medikal & Nobel, 2006:137-147. 3. Taffet GE. “Physology of Aging” In: Cassel CK (Eds.) Geriatric Medicine. An Evidence-Based Approach. 4. baskı. New York: Springer, 2006:27-37. 4. Johnston B. Geriatric Assessment. Landefeld CS, Palmer RM, Johnson MA, et al eds. Current Geriatric Diagnosis and Treatment. McGraw-Hill, 2004:16-26. 5. Dikmenoğlu N. “Yaşlılık Döneminde Meydana Gelen Değişiklikler” İçinde: Kutsal YG, ed. Temel Geriatri. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri, 2007:33-44. 6. Şimşir IY, Akçiçek F. Geriatrik Hastalarda Fizik Muayene ve Laboratuvar Değerlendirmesi. Kutsal YG, ed. Temel Geriatri. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri, 2007:121-123.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr