Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9304185092015Approaches to Pharmacologıcal in the ElderlyElective114
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
İlaç tedavisinin başarıya ulaşması, hastanın tedaviye uyumu ile doğrudan ilişkilidir. Bunun sağlanması da hasta ve yakınları ile hekim ve hemşire arasında iyi bir iletişimi gerektirir. Hemşireliğin temel görevlerinden birisi ilaç uygulamasıdır. Yaşlıların ilaca uyumunun sağlanmasında evde yaşayan yaşlılar için toplum sağlığı hemşirelerine, kurumda kalan yaşlılar için kurum hemşirelerine ve yataklı tedavi kurumlarındaki yaşlılar için ise hastanede çalışan hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Bu derste öğrencinin, akılcı ilaç kullanımı ve ilaçlararası etkileşmeler (özellikle tehlikeli ilaç etkileşmeleri) gibi konuları kavraması; günlük hemşirelik pratiği sırasında karşılaştığı 65 yaş üstü bireylere yaklaşırken polifarmasi kavramını öğrenmesi; ilerleyen yaşla meydana gelen fizyolojik fonksiyonlardaki değişimlerin ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerine etkisini tanımlayabilmesi, yaşlılarda en sık kullanılan ilaç gruplarının özelliklerini kavraması; yaşlıda en sık karşılaşılan ilaç yan etkilerini sayabilmesi ve yaşlıda genel olarak ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Sibel Göksel
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Akılcı ilaç kullanımı, ilaçlararası etkileşmeler, yaşlılık ve polifarmasi, yaşlıda medana gelen fizyolojik değişikliklerin ilaçları farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleirne etkisi, yaşlıda sık gözlenen ilaç yan etkileri ve tehlikeli ilaç etkileşmeleri, yaşlıda sık kullanılan ilaçların gruba spesifik kullanım özellikleri ve yaşlıda genel olarak ilaç kullanımında temel prensipler
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
DERS KİTABI: Katzung BG. Special Aspects of Geriatric Pharmacology. In Katzung BG (Ed): Basic & Clinical Pharmacology. 9th ed. International Edition, The McGraw-Hill Companies Inc, 2004, 1007-1014. YARDIMCI KAYNAKLAR: 1. Anderson RJ, Miller SW. Geriatric Drug Therapy. In Herfindal ET, Gourley DR, Lloyd-Hart L (Ed): Clinical Pharmacy and Theraupetics. 5th ed. Baltimore, Williams & Wilkins, 1992, 1489-1507. 2. Fick DM, Cooper JW, Wade WE, Waller JL, Maclean JR, Beers MH. Updating the Beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. Archives of Internal Medicine 2003;163:2716-2724. 3. Kane RL, Ouslander JG, Abrass IB, Resnick B. Essentials of Clinical Geriatrics. 6th ed. United Stated of America, Mc Graw Hill Medical, 2009, 425-447. DERS ARAÇLARI: Office Yazılımı (power point), Barko-vizyon, Bilgisayar, Rx Media Pharma İlaç Bilgi Sistemi
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr