Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9306015132012Family Planning Counselling and IUD Practices SkillElective118
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin sonunda öğrenciler, Ana ve Çocuk sağlığını yükseltmek amacıyla, aile planlaması danışmanlığı yapabilecek ve Rahim İçi Aracı (RİA) uygulayabilecek beceriye ulaşabileceklerdir.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr.Esin Çeber Turfan, Doç.Dr.Hafize Öztürk Can, Doç.Dr.Birsen Karaca Saydam
Learning Outcomes
1Kişiler arası ilişkiler becerisini kullanabilme
2Başvuran kişilere gebeliği önleyici etkisi yüksek tüm yöntemler konusunda danışmanlık yapabilme
3Yöntem kullanmaya başlayan kişilere izlem danışmanlığı yapabilme
4Başvuran kişilere Rahim İçi Araç uygulama konusunda danışmanlık yapabilme
5ZOE Model üzerinde Basamaklarına Göre Rahim İçi Araç (RİA) Uygulayabilme
6Başvuran Kişilere Basamaklarına Göre Rahim İçi Araç (RİA) Uygulayabilme konusunda yeterli beceriye sahip olabilme
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
- Temel İnsan Gereksinimleri Doğrultusunda Bireyi Ve Toplumu Bütüncül Bir Anlayışla Görebilmesi, - Kişiler Arası İlişkiler Becerisini Kullanabilmesi, - Kişileri Aile Planlaması Yönünden Değerlendirebilmesini Sağlamak, - Kişilere Tüm Aile Planlaması Yöntemleri Konusunda Danışmanlık Yapabilme Yeteneğini Kazanması, - Modelde Ve Başvuran Kişilere Basamaklarına Göre Rahim İçi Araç (RİA) Uygulayabilmesi, - Başvuran Kişileri Genital Yol Enfeksiyonları Yönünden Değerlendirebilmesi, - Enfeksiyonu Önleme Basamaklarını Kullanabilme Yeteneğini Kazanabilmesi, - Başvuran Kişilere Danışmanlık Yapabilmesi, - Gerektiğinde Acil Kontrasepsiyon Danışmanlığı Yapabilmesi, - Doğal Aile Planlaması Yöntemleri Konusunda Danışmanlık Yapabilmesini Sağlamak, - Laktasyon Amenoresi İle İlgili Danışmanlık Yapabilmesini Sağlamaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Recommended or Required Reading
1. Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı, Nobel Kitabevi, İstanbul. 2. Aile Planlaması Konusunda Güncel Bilgiler, T.C.Sağlık Bakanlığı, AÇSAP Gen.Müd. JHU/PCS, Mayıs 1997, Ankara. 3. Eğiticiler İçin Aile Planlaması Kurs Rehberi, H.Ü.Halk Sağlığı ABD., Johns Hopkins Uluslar Arası Üreme Sağlığı Eğitim Programı Ve Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü,Ocak 2000, Ankara. 4. Hatcher, R.A.,Rinehart W., Blackburn R., Geller J.S., Shelton J.D.: “The Essentials Of ContraseptiveTechnology : A HandbookForClinicStaff”, The Johns Hopkins Universty, July, 1997, Baltimore. 5. Tietjen L.,Cronin W., Mcıntosh N.: “Aile Planlaması Hizmetlerinde Enfeksiyonu Önleme:Problem Çözmeye Yönelik Rehber”, Çev.Edit.:Dr. Behire Özek, Dr. T.Tunga Tüzer,1999, Ankara. 6. Online yayınlar
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
6 saat/hata
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination122
Final Examination166
Quiz6424
Attending Lectures12672
Practice14684
Laboratory12448
Individual Study for Mid term Examination11010
Individual Study for Final Examination11212
Laboratory Examination6212
Performance6424
Oral Examination6424
Individual Study for Quiz6848
TOTAL WORKLOAD (hours)366
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
LO1555 555 
LO2 55 445 
LO3 55   5 
LO4 54 4 53
LO5 45     
LO64553   3
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr