Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9101015272013Particle AstrophysicsElective118
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Dersin amacı, baryonik ve baryonik olmayan maddeyi anlama, yıldızları ve evreni oluşturan parçacıkları ve bu parçacıklar arasındaki etkileşimi anlaşılmasını sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Kadri Yakut, Prof. Dr.
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Recommended Optional Programme Components
Course Contents
- Parçacık fiziğine giriş - Parçacık fiziğinin standart modeli - Gözlenen evren - Kuarklar ve leoptonlar - Sıkışık gök cisimleri - Kozmik parçacıklar - Nötrino astrofiziği - Karanlık madde - Karanlık enerji
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
- D. Perkins, Particle Astrophysics, Oxford, 2003 - Lars Bergström, Ariel Goobar, Cosmology and Particle Astrophysics, Springer,
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr