Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9101025491998Mediterranean EcosystemElective117
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Akdeniz biyocoğrafik bölgesi dünya genelinde özel, özgün ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu durum Doğu Akdeniz sektöründe yer alan Türkiye'de daha da artmaktadır. Dersin öncelikli amacı genel olarak Akdeniz Havzasının, özel olarak ise Türkiye'nin Akdeniz kesiminin kıyı ve karasal ekosistemleri hakkında ayrıntılı bilgiler vermektir. Bu çerçevede öncelikle mevcut bitki formasyonları üzerinde durulmaktadır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Yusuf Gemici
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Genelde Akdeniz biyocoğrafik, özel olarak ise Akdeniz fitocoğrafik bölgesinin kökeni ve gelişimi, bu kesimde bilojik çeşitliliğin yüksek olmasını sağlayan faktörler, mevcut flora ve vejetasyonun yapısı, kıyı ve karasal ekosistemler ve bunların gelişim süreçleri, Avrupa Konseyi'nin kabul ettiği "Habitat Direktifi" doğrultusunda mevcut habitatların tanımı, insan etkilerinin yol açtığı canlı çeşitliliğinde azalma ve habitat tiplerinde bozulma gibi konular dersimizin içeriğinin ana başlıklarını oluşturmaktadır. Ayrıca Türkiye'de mevcut Akdeniz ekosistemleri üzerinde özellikle durulmaktadır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Gina S. Williams (edt.), Mediterranean Ecosystems: Dynamics, Management and Conservation, Hardcover, 2011 2nd quarter. 2. Rundel, Philip W.(edt)(et al.), Landscape Disturbance and Biodiversity in Mediterranean-Type Ecosystems, 1988, Springer. 3. Gemici, Y, Pirhan, A F., Akdağ’ın (Fethiye-Muğla) Flora ve Vejetasyonu, E. Ü. 2008 FEN 036 nolu proje, 2010, İzmir. 4. Gemici, Y., Akyol, Y., Kıyı Ege'nin (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi Arası) Vejetasyon Ekolojisi ve Biyolojik Çeşitliğin Ekolojik Yönetimi, E. Ü. Rektörlüğü Araştırma Fonu, 2007 fen 022 nolu proje, 2009, İzmir. 5. Ekim, T. (Proje Koordinatörü), Türkiye Endemik Bitkilerinin Tohum Bankasına Kazandırılması (Yardımcı Araştırıcı), TÜBİTAK TBAG-DPT/ Çev. Sek. 4 Nolu Proje, 1988, Ankara. 6. Gemici, Y., Görk, G., Acar, İ., Batı ve Güney Anadolu Yüksek Dağ Vejetasyon ve Florası, TÜBİTAK TBAG-993 Nolu Proje, 1995, Ankara. 7. Gemici, Y. Bolkar Dağları'nın Flora ve Vejetasyonu, E. Ü. Rektörlüğü, Araştırma Fon Saymanlığı, 88 Fen 011 Nolu Proje, 1992, İzmir.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr