Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9101025591998Photosystems and Pigment Systems in PlantsElective118
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Yeryüzünde yaşam güneşten gelen enerjiye bağlıdır. Fotosentez ışık enerjisini kullanabilen tek biyolojik olaydır. Ayrıca gezegenimizdeki enerji kaynaklarının tümü fotosentez sonucu oluşmuştur. Bu açıdan daha geniş bir perspektiften bakılarak fotosentetik enerjinin depolanması ile ilgili temel fiziksel ilkeler ve fotosentetik aygıtların yapı ve işlevlerinin ayrıntılı bir şekilde ele alınmasına yönelik çalışmaların önemi açıktır.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr.Meliha GEMİCİ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Fotosentezde ışığın rolü, fotosentezi gerçekleştiren aygıtların yapısı . Klorofilin ışık tarafından uyarılması ile başlayıp ATP ve NADPH ‘in sentezi ile tamamlanan olaylar. CO2’in fiksasyonu ve indirgenmesini sağlayan devirsel reaksiyonlar ele alınacaktır. Ayrıca çevrenin fotosentez üzerine etkisi hem bitki fizyologları ve hem de ziraatçıları ilgilendirdiğinden ,fotosentezin çevreye bağımlılığına da dikkat çekilmektedir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Akman ,Y.,Küçüködük ,M.,Evren ,H.,Öncel ,I.,Düzenli,s.,2000.FOTOSENTEZ (Fotorespirasyon,4 C'lu Karbon döngüsü ve Crassulacean Asit Metabolizması).Kariyer Matbacılık LTD.ŞTİ. Pessarakli ,M . 1996 . Handbook of Photosdynthesis . 1027 pp. Marcvel Dekker, INC. New York.Basel.Hong Kong. Taiz, L., and Zeiger,E . 2006. Plant Physiology. 4th ed. Sinauer Associates, Inc. Publihers, Sunderland, MA
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination140
Laboratory Examination130
Homework130
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr