Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9102015632014Mycotoxin Occurence İn Horticultural PlantsElective117
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin; bahçe bitkileri konusu içinde yer alan meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri türlerini tanımasını, bunların yetiştiriciliği hakkında temel bilgileri öğrenerek, bu bilgiler ışığında bahçe tesisi ve yetiştiriciliğine başlayabilmelerini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr. Benian ESER, Prof.Dr. Ali ÜNAL,Prof.Dr. Uygun AKSOY,Prof. Dr. M. Ercan ÖZZAMBAK,Prof.Dr. Yüksel TÜZEL,Prof.Dr. Ayşe GÜL,Prof.Dr. Dursun EŞİYOK,Prof. Dr. Adalet MISIRLI,Prof. Dr. Elmas ÖZEKER,Prof. Dr. Serra HEPAKSOY,Prof. Dr. Ahmet ALTINDİŞLİ,Prof.Dr. Hülya İLBİ,Assoc. Prof. Dr. Serdar KARA,Assoc. Prof. Dr. İbrahim DUMAN,Assoc. Prof. Dr. Eftal DÜZYAMAN,Assist. Prof. Dr. Özlem TUNCAY,Assist. Prof. Dr. Murat İSFENDİYAROĞLU,Assist. Prof. Dr. Birsen ÇAKIR
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
 Bahçe bitkilerinin önemi, tarihsel gelişimi, tanımı, Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri ,Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri, Bahçe bitkilerinin çoğaltma teknikleri Bahçe bitkilerinin yetiştirme teknikleri, Önemli türlerin özellikleri
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
- Ağaoğlu, S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, A.İ., Yanmaz, R. “Genel Bahçe Bitkileri, A. Ü. Z.F. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No. 5, 369 s., 2001. Yardımcı Kitaplar: - Gerçekçioğlu, R., Bilgener, Ş., Soylu A., Genel Meyvecilik, Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., 480 s., 2008. - Hartmann, T.H., Plant Propagation Principles and Practices Prentice Hall, New Jersey, USA, 770 p,1997. - Günay A., Sebze Yetiştiriciliği Cilt I, İzmir, 502 s., 2005. - Günay A., Sebze Yetiştiriciliği Cilt II, İzmir, 530 s., 2005. - Vural, H., Eşiyok, D., Duman İ., 2000. Sebze Yetiştirme (Kültür Sebzeleri) Ege Üniversitesi Basımevi, 440 s., Bornova, İzmir. - Westwood, N.M., Temperate-Zone Pomology Physiology and Culture, Timber Pres, Portland, Oregon, 523p, 1991.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr