Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9102015622016Protected Fruit GrowingElective128
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin; böceklerin genel özelliklerini öğrenme; böcekler dışında kalan diğer zararlıları tanıyabilme; örtüaltında yetiştirilen sebzelerde zararlı böcek ve diğer zararlıları tanıyabilme, zarar şekilleri ile mücadele yöntemlerini öğrenebilmektir.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Sumru ELTEZ
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Bu derste böcekler ve böcekler dışındaki zararlılar hakkında genel bilgiler verilmektedir. Örtüaltında yetiştirilen sebzelerde zararlı olan böcekler ve diğer zararlıların; morfolojileri, biyolojileri, zarar şekilleri, konukçuları ve mücadele yöntemleri anlatılmaktadır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
DERS KİTABI: -Eltez, S., 2002. Örtüaltı Sebze Zararlıları.Meta Basım Matbaacılık, 148 s. ÖNERİLEN KAYNAKLAR: -Anonymous, 1995. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt II. Tarım ve Köyişleri Bak. Yay., 435 s. -Anonymous, 1995. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt IV. Tarım ve Köyişleri Bak. Yay., 393 s. -Anonymous, 2005. Ruhsatlı Tarım İlaçları,Hasad Yayıncılık, Altan Matbaa, 296 s. -Giray, H., 1986. Bahçe Bitkileri Zararlıları. E.Ü. Ziraat Fak. Yay.,208 s. -Kansu, A., 1973. Genel Entomoloji, A.Ü. Ziraat Fak. Yay., 326 s. -Lodos, N., 1983. Türkiye Entomolojisi Cilt I, E.Ü. Ziraat Fak. Yay., No: 282,364 s. -Yoldaş, Z. ve N. Madanlar, 1993. Sera Bitkileri Zararlıları Ders Teksiri, 35 s. DERS ARAÇLARI: Binoküler Mikroskop, projeksiyon cihazı, önerilen kitaplar
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr