Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9102025332018Agricultural NematologyElective117
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin, önemli kültür bitkilerindeki zararlı nematodların morfolojisi, biyolojisi, ekolojik istekleri, bulaşma ve yayılmaları, beslenme mekanizmaları ve zarar şekilleri ile bunlarla mücadele yöntemlerini kavrayabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca, bu dersin sonunda öğrenciler; Bitki Koruma Bölümünün diğer bazı temel ve uygulamalı derslerinde öğrendikleri bilgileri nasıl kullanacaklarını kavrayabileceklerdir.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Galip KAŞKAVALCI
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
• Bitki paraziti nematodlar hakkında genel bilgiler • Nematodlarla çalışma yöntemleri • Kültür bitkilerinde zararlı bitki paraziti nematodlar ve bunlara karşı uygulanan savaş yöntemleri
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Notu: - Pehlivan, E. , Nematoloji. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Notları No:35, E. Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi Bornova-İzmir, 78 s, 1994. Önerilen Kaynaklar: - Anonymous, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt 1-6, 1800 s, 2008. - Luc, M., R. A. Sikora & J. Bridge, Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture. CAB International, Wallingford-Oxon / UK, 629 pp, 1990. - Nickle, W. R., Plant and Insect Nematodes. Marcel Dekker, Inc., New York, USA, 925 pp, 1984. - Shurtleff, M. C. & C. W. Averre, Diagnosing Plant Diseases Caused by Nematodes. APS Press, USA, 189 pp, 2000. - Siddiqi, M. R., Tylenchida, Parasites of Plants and Insects. CAB International, Wallingford-Oxon / UK, 833 pp, 2000. - Webster, J. M., Economic Nematology. APS Press, USA, 563 pp, 1972.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr