Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9103075682017Statistical Methods in TextileElective127
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Dersin amacı tekstil mühendisliği eğitimini tamamlamakta olan öğrencilere iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda temel bilgileri vermektir.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Ayşegül Körlü
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
 İş güvenliğinin sağlanması,  İş kazası meydana geldiğinde yapılması gerekenler  İş güvenliğinin verimliliğe etkisi.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
 Özkılıç Ö., "İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri", Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayın No: 246, (2005)  Erkan N., "İşletmelerde İnsan Gücü Vermliliği İçin İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, Kazalardan Korunma, Acil Yardım ve İlgili Mevzuat", Milli Prodüktivite Merkezi yayınları:384, (1989)  Abdulvahap Yiğit, ‘İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı‘,Alfa Aktüel Yayınları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr