Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9103075702017Production Methods of Advanced Woven Fabrics and Their PropertiesElective128
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin bakım standartları,hemşirelik süreci ve hemşirelik tanılarındaki değişiklikleri izleyebilme ve kullanabilme
Name of Lecturer(s)
Prof.Dr.Olcay Çam & Doç. Dr. Esra ENGİN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bakım standartları,hemşirelik süreci ve hemşirelik tanılarına genel bakış,dünden bugüne değişilkilker,ruhsal hastalıklarda bakım standartları,hemşirelik süreci ve hemşirelik tanıları,farklı ortamlarda bakım standartları,hemşirelik süreci ve hemşirelik tanıları
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. Hoflin g C K, Leininger M M (2009), Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar, Çev: Aysel Kumral, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul. 2. Kaplan HI, Sadock BJ. (2004) Klinik Psikiyatri. Ed. Abay E. Çev:Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. 3. Taylor CM. (1994) Essentials of Psychiatric Nursing, Fourteen ed., Mosby Year Book, Inc. St Louis, 4.Öztürk O, Uluşahin A (2008), Ruh SAğlığı ve Bozuklukları I-II. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr