Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9103075772018Energy Interactive TextilesElective118
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Sanayiye yönelik enerji verimliliği ve yönetiminin teknik yönlerini tanıtmak. Kütle ve enerji denkliği hakkında bilgi vermek. Enerji analizi ve uygulamalarını kavratmak
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Ahmet ÇAY
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Enerjinin temel kavramları, Türkiye’nin genel enerji durumu, enerji yönetimi ve etüdü esasları, yakıtlar ve yanma, psikrometri, enerji ve kütle denklikleri ve tekstil süreçlerine uygulanması, Kazanlar ve buhar sistemleri.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. EIE-UETM, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, 2003, Ulusal Enerji Tasarruf Merkezi., Sanayide Enerji Yönetimi Esasları, Cilt I,II,III ve IV, Ankara. 2. Hepbaşlı, A., 2010, Enerji Verimliliği ve Yönetim Sistemi, Schneider Electric Enerji Verimliliği Serisi 1, Esen Ofset Matbaacılık, İstanbul. 3. Tarakçıoğlu I., 1984, Tekstil Terbiye İşletmelerinde Enerji Tüketimi ve Tasarrufu, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr