Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9104035562018Fattening and Culture Techniques of Bluefin and other Tuna Fish SpeciesElective127
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Objectives of the Course
Bu ders kapsamında; dünyada farklı tür tuna balıklarının besi teknolojileri ile ülkemizde ve dünyada besiciliği yapılan mavi yüzgeçli orkinos balıklarının biyolojik yapıları, canlı yakalanma ve taşınması, kafeslerde besicilik ve üretim teknikleri ile hasat ve transport sistemleri ve ekonomik analizlerinin ortaya konması hedeflenmiştir.
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Fatih PERÇİN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Ders içeriği olarak tuna balıklarının genel biyolojik yapıları, besiciliği ve üretim sistemleri irdelenerek, bu balıklardan mavi yüzgeçli orkinosların canlı yakalanma sonrası taşıma kafeslerine transferleri, canlı taşıma teknikleri, ağ kafeslere adaptasyonları ve besi protokol uygulamaları sunulacaktır. Bunun yanında ağ kafes yapıları ve mooring sistemlerin hazırlanması, kafes içinde balıkların yağlandırılma süreci ve anaçlardan yavru üretme stratejileri, stres faktörleri ve uygulanan hasat yöntemleri gösterilerek orkinosların ihracatı ve ekonomik açıdan kotaların sürdürülebilir besicilik sisteminde geleceği tartışılacaktır
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1- Tuna: Physiology, Ecology and Evolution. 2001. Edt. by Barbara A. Block and E. Donald Stevens. Academic Press, U.K 2- Cahiers Options Mediterraneannes (Domestication of the bluefin tuna Thunnus thynnus thynnus) 2002. Edt. by Bridges C.R., Gordin H., Garcia A. CHIEAM-IAMZ 2003, 1st Int. Symp. Domm. Bleufin Tuna, vol 60, 223 p, Cartagena, Spain. 3- Captured Based Aquaculture. 2004. Francesca Ottolenghi, Cecilia Silvestri, Paola Giordano, Alessandro Lovatelli and Michael B. New. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2004. 4- Aquaculture Engineering, 2007. Lekang Odd-Ivar, Blackwell Publishing. 5- The Physiology of the Fishes, 1998. Edt. by David H. Evans. CRC Press, Marine Science Sciences, USA, Boca Raton, Florida, USA. 6- Fish Medicine, 1993 Michael K Stotskopf W.B. Saunders Company. HBJ., Inch., Philadelphia
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr