Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9105095072012Algorithm Design and ProgrammingElective117
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu ders, gerçek yaşam problemlerine çözüm tasarlamada kullanılabilecek temel algoritmaları, algoritma tasarım tekniklerini ve geliştirilen algoritmaların bilgisayar ortamında gerçeklenmesi için gerekli programlama bilgisini öğretir ve becerisini kazandırır. Bu dersin amacı, öğrencilerin (i) bir problem için derste tartışılan metodları kullanarak yeni algoritmalar tasarlayabilmesi (ii) bir algoritmayı bellek kullanımı ve çalışma süresi gibi çeşitli performans kriterlerine göre analiz edebilmesi (iii) çözülecek problem için en uygun algoritmayı seçebilmesi (iv) bir algoritmayı bilgisayar ortamında gerçekleştirebilmesi için bilgi ve yetenekler kazandırmaktır.
Name of Lecturer(s)
Hasan Bulut
Learning Outcomes
1Algoritma analizi için gerekli matematiksel bilgileri kullanabilme
2Algoritmaların uzamsal ve zamansal karmaşıklığını analiz edebilme
3Algoritmaların uzamsal ve zamansal karmaşıklığını gözönüne alarak değişiklikler yapıp performası artırabilme
4Algoritma tasarım tekniklerini kavrayabilme
5Algoritma tasarım teknikleri kullanarak yeni problemler için algoritmalar tasarlayabilme
6Algoritmaların tasarımında gerekli olan veri yapılarını kullanabilme
7Seçilen programlama dili ile algoritmaların en etkin bir şekilde gerçekleyebilme
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Temel tanımlar. Veri yapıları. Programlama dili temelleri. Algoritma analizine giriş. Zaman ve Uzam karmaşıklığı. Standard algoritma tasarım teknikleri: Böl-ve-Çöz, Azalt-ve-Çöz vb. metodlar. Temel algoritmalar; sıralama ve arama algoritmaları, çizge algoritmaları.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Recommended or Required Reading
1. Introduction to Algorithms, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, The MIT Press; 3rd edition, 2009 ISBN-10: 0262033844 ISBN-13: 978-0262033848 2. C How to Program (6th Edition), Paul J. Deitel and Harvey M. Deitel, Prentice Hall; 6th edition (November 8, 2009), ISBN-10: 0136123562 ISBN-13: 978-0136123569 3. C++ How to Program (8th Edition), Paul J. Deitel and Harvey M. Deitel, Prentice Hall; 8th edition (March 25, 2011), ISBN-10: 0132662361 ISBN-13: 978-0132662369
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
LO1      
LO2      
LO3      
LO4      
LO5      
LO6      
LO7      
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr