Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9205065092012Multiculturalism and Law of Minority Rights in the BalkansElective116
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
The Balkans are where we can see the instances of migration, minority rights, multiculturalism, law, politics, multiidentity, indentity and culture conflicts, international conflicts and resolutions, security, EU membership, competition, cooperation and conflicts. Main problems of this territory will be elaborated with historical, political, economical, legal perspectives and current developments.
Name of Lecturer(s)
Dr. Öğr. Üyesi Turgay Cin
Learning Outcomes
1To understand the concepts of national identity, culture, stranger, citizen, immigrant, minority,and human rights
2The history of states in the Balkans and to understand the roots of current conflicts.
3To understand the relations between human rights and minority rights and especially, documentation of this relationship and analzing deeply.
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
None
Recommended Optional Programme Components
None
Course Contents
Mainly, the constitutions of the Balkan countries, legal arrangements, political structures, cultural structures and current issues will be analyzed. Wars in the Balkans, migration and peace processes, the problems among Crotia, Albenia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Romenia, Serbia, Turkey and Greece will be discussed.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Introduction to the concepts of national identity, culture, stranger, citizen, immigrant, minority,and human rights.Teoritical course, reading, narration and discussion
2Introduction to the concepts of national identity, culture, stranger, citizen, immigrant, minority,and human rights.Teoritical course, reading, narration and discussion
3The history of states in the Balkans and the roots of current conflictsTeoritical course, reading, narration and discussion
4AlbeniaTeoritical course, reading, narration and discussion
5BulgariaTeoritical course, reading, narration and discussion
6Bosnia-herzegovinaTeoritical course, reading, narration and discussion
7KosovoTeoritical course, reading, narration and discussion
8Mid-Terms ExamWritten exam will be done.
9MacedoniaTeoritical course, reading, narration and discussion
10RomaniaTeoritical course, reading, narration and discussion
11SerbiaTeoritical course, reading, narration and discussion
12GreeceTeoritical course, reading, narration and discussion
13Minorities and TreatiesTeoritical course, reading, narration and discussion
14Framework Convention on the Protection of Minority Rights.Teoritical course, reading, narration and discussion
15Discussion and EvaluationTeoritical course, reading, narration and discussion
16Final ExamWritten exam will be done.
Recommended or Required Reading
Temel Kaynaklar -Kollu, Atilla, Türkiye-Balkan İlişkileri 1919–1939, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 1995. -Eroğlu, Hamza, Türk-Bulgar İlişkileri ve 18 Ekim 1925 Tarihli Dostluk Anlaşması, Ankara, TTK, 1988. -Cin, Turgay, Türk Yunan İlişkilerinde İki Eski Başkent: Gümülcine-İstanbul, Orion Kitabevi, Ankara 2009. -Cin, Turgay, Yunanistan’daki Türk Azınlığın Hukuki Özerkliği, Orion Kitabevi, Ankara 2009. -Cin, Turgay, Yunanistan’daki Müslüman Türk Azınlığın Din ve Vicdan Özgürlüğü, (Başmüftülük ve Müftülükler Sorunu), Seçkin, Ankara 2003. Şimşir, Bilal, Rumeli'den Türk Göçleri, Belgelerle 93 Muhacereti, 1877–1878, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1968. Susan L. Woodward, Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution After the Cold War, Brookings Institution Pres, 1995. Nurcan Özgür, Etnik Sorunların Çözümünde Hak ve Özgürlükler Hareketi, Der yayınları. Atanas Manov, (çeviren: M. Türker Acaroğlu) Gagavuzlar (Hıristiyan Türkler), Türk Tarih Kurumu Yayınları. Maria Todorova, Balkanlar’ı Tahayyül Etmek, İletişim Yayınları, 2001,2002. H.Yıldırım Ağanoğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Balkanların Makûs Talihi, GÖÇ, Kum Saati Yayınları, 2001. Ahmet Halaçoğlu, Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912-1913), Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1995. Kemal H. Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler, Timaş Yayınları, 2010. Kemal H. Karpat, Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Milliyetçilik, Timaş Yayınları, 2012.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
None
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination11515
Final Examination11313
Attending Lectures16348
Project Preparation4312
Project Presentation414
Individual Study for Homework Problems14114
Reading818
Homework616
TOTAL WORKLOAD (hours)120
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
LO1454544555
LO2544445455
LO3         
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr