Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9301235142014Occupational psychologyElective114
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin hazır giyim sanayinde iş ve zaman etüdünün önemini kavramasını, işletmede zaman etüdü uygulamalarının nasıl yapıldığını öğrenmesini, elde ettiği sonuçları değerlendirme ve yorumlamasını ve bunları işletmeye uygulayabilecek duruma gelmesini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Okşan ORAL
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
ş ve zaman etüdünün tanımı, önemi, ergonomi ve antropometri, işyerinde çalışma çevresi koşulları, akış türleri ve kronometre ile zaman ölçümü ve uygulamaları
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
“İş Etüdü”, George Kanawaty, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Yayın No: 29, Ankara, 2004. “İş Etüdü MPM-REFA”, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, 5 Cilt. Ders notları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr