Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9301235052015Health EducationElective116
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin sonunda öğrenciler; birey ve toplumu hastalıklardan korunma, fonksiyonel yetersizlikleri önleme, sağlığı geliştirerek yaşam niteliğini yükseltme amacı ile verecekleri sağlık eğitimi için gerekli olan eğitim yöntemleri bilecek ve uygulayabilecektir
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. Esin Çeber, Assist. Prof. Dr. Birsen K. Saydam, Assist. Prof. Dr. Hafize Öztürk Can
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Sağlık eğitimi ile ilgili temel kavramlar, İletişim bilgisi, Yetişkin eğitimi özellikleri, İnter aktif eğitim teknikleri bilgisi, Görsel-işitsel eğitim araçları bilgisi, Sağlık eğitimi uygulaması
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
DERS KİTABI: 1. Sözen C. Sağlık Eğitimi, Palme Yayın, 2007 2. Gökkoca Z.U. Sağlık Eğitimi Açısından Temel İlkeler, 2001, 10(10), Sted, 371-374 3. Başaran İ. E. Eğitime Giriş, sevinç Matbaası, 1987, Ankara. 4. Güler Ç., Sağlık Eğitimi, Hatipoğlu Yayınları, 1987, Ankara. YARDIMCI KİTAPLAR/ ÖNERİLEN KAYNAKLAR: 1.Tatlıdil E., Toplum, Eğitim ve Öğretmen, E.Ü. Basımevi, 1993, İzmir 2.Fişek N., Halk Sağlığına Giriş, Çağ Matbaası, 1985, Ankara. 3.Başaran İ E, Selçuk Z, Arı R. Eğitim Psikolojisi, 2005, Nobel Yayın Dağıtım, 6. Baskı 4.Bertan M., Güler Ç. (Edit), Halk Sağlığı Temel Bilgiler, 1995, Ankara. 5.Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, UNİCEF, Sağlığa Ulaştıran Gerçekler, Ajans Türk matbaası, 1991, Ankara. 6.Üreme Sağlığı Hizmet Sunucuları İçin İleri Eğitim Becerileri, JHPIEGO, 2001.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr