Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9301235072015Environmental healthElective128
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
İnsan topluluklarının sağlığı ile çevresel tehlikeler arasındaki ilişkiler arttıından dolayı, genel yöneticiler, halk sağlığı yöneticileri, politikacılar ve halkın ilgisi de aynı ölçüde artmaktadır. Bu ders; çevrede mevcut fiziksel ve kimyasal ajanların sağlık etkilerini, onların kendilerine has uygulamışlarını da hesaba katarak, temel çevre sağlığı problemlerini ve özellikle biyolojik ajanlar başta olmak üzere, çevre sağlığı sorunlarında ki yaklaşım prensiplerini göz önünde tutan bir yaklaşım kullanarak öğretim sağlamayı hedefler.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Ali Osman KARABABA
Learning Outcomes
1
2
3
4
5
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Course Contents
Çevre sağlığının temel konuları, çevre sağlının tanımı, amacı ve özellikleri, gelişme aşamaları, İçme-kullanma suları, Katı ve sıvı atıklar, Kirlenme, Ekoloji, Besin sanitasyonu, Barınma yerlerinin sanitasyonu, Hava kirlenmesi, Gayri sıhhi müesseseler, Vektör kontrolü, Evsel sıvı atıklar kontrolü, çevre sağlığı ile ilgili mevzuat, teşkilat, yetki ve sorumluluklar.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Recommended or Required Reading
Doğan, F . Uygulamalı Üevre Bilimi ve Üevre Epidemiyolojisi. I. Baskı. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, (1998). Doğan, F ve Ark. Üevre Bilimi–Sürdürülebilir Dünya. Ege Üniversitesi ÜEV-MER Yayın No: 1, I. Baskı, İzmir, (2000).
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
LO1         
LO2         
LO3         
LO4         
LO5         
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr