Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201395332014Turkish Foreign PolicyElective116
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Devlet aygıtının tanınması, Diplomasi Kavramının doğru algılanması, Dış ülkelerle ilişkilerde Doğru ve düzeyli bir iletişimin ülke çıkarları doğrultusunda yerine getirilmesi ve bunun da demokrasi kuralları çerçevesinde bir süreç takip etmesinin sağlanması gerektiği düşünülmektedir.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr.Suavi Tuncay
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Politika ilk çağdan günümüze önemli bir kavram olarak gelmiştir. Gerek Kurum ve Kuruluşlarda ve gerekse Devletler in her türlü ilişkisinde büyük öneme haizdir. Bu nedenle Türk Dış Politikasının doğru temellere oturtularak; uluslararası ilişkiler bağlamında diplomasi kurallarına uygun bir siyasal algının aynı zamanda ulusal mensubiyet bilinciyle de örtüştürülmesini gerekli kılmaktadır. Küreselleşmeyi de bu bağlamda ele almalı işbirliği esası ve karşılıklı mütekabiliyete yönelik devlet politikası olarak ulusal çıkar öncelikli bir dış politika izlenmesinin gerekliliği sağlanabilmelidir.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
F. Stephan LARRABEE- I O. BESSER; Belirsizlik Döneminde Türk Dış Politikası, Ötüken Yayınları, 2004, İstanbul Suavi TUNCAY; Türk Dış Politikası Ders Notları, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2010, İzmir Suavi TUNCAY; Popüler Kültür Bağlamında Güncel Ekonomik ve Sosyal Olaylar, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2010, İzmir Fahir ARMAOĞLU; 20. Yüzyıl Siyasi Tarih, Alkım Yayınları, 11. Basım, İstanbul Oral SANDER; Türkiye’nin Dış Politikası, İmge Kitabevi, 2. Baskı, 2000, Ankara Kamuran İNAN; Dış Politika, Ötüken Yayınları, 1993, İstanbul İlber ORTAYLI, Osmanlı’da Milletler ve Diplomasi, Türkiye İş Bankası Yayınları:1621, 2008, İstanbul Haydar ÇAKMAK(ED),Türk Dış Politikası, 1919-2008, Ankara Engin BERBER(ED),Türk Dış Politikası Çalışmaları, Cumhuriyet Dönemi İçin Ulusal Rehber, 2007, İstanbul Arnett PETER, Savaş Alanından Canl Yayın, İletişim Yayınları, 1999,İstanbul
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr