Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201395352014Foundation of Turkish RepublicElective116
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, Türk Dilinin Türkiye Türkçesi dönemine ait ses, şekil ve anlam bilgisini incelemektir. Birinci dönem Türkçenin sesleri, Türkçedeki Türkçe olmayan sesler ve eski Türkçede bulunmayıp sonradan gelişen sesler üzerinde durulur. Ayrıca Türkçenin ek sistemi (fiil yapımı ve isim yapımında görev alan şekiller) derslerde teorik düzeyde anlatılır; uygulama düzeyinde ise bunlar çeşitli örneklerle belirlenir.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Mustafa ÖNER
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Yeryüzündeki diller ve dil aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, konuşma dili, yazı dili, Sesin tanımı, türleri ve sınıflandırılması, Türkçedeki sesler ve özellikleri, Türkçe sözlerin özellikleri, Türkçe sözlerdeki ses değişimleri, Türkçe sözlerin yapı özellikleri, Türkçenin yapım ekleri.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Kitabı: Ergin, Muharrem (1993). Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınevi. Yardımcı Kitaplar: Karamanlıoğlu, Ali Fehmi (1994). Türk Dili, Ankara: Beşir Yay. Karaağaç, Günay (2009). Dil, Tarih ve İnsan, İstanbul: Kesit Yay. Banguoğlu, Tahsin (2007). Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yay. Korkmaz, Zeynep (2009). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara, TDK yay. Hacıeminoğlu, Necmettin (1971). Türk Dilinde Edatlar, Ankara MEB yay.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr