Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201395322014Elective126
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı: Öğrencilerin toprağa yerleşmeden günümüze dek tüm toplumların hiyerarşik yapıda olduğunu gösterilebilmesini; çeşitli toplum tiplerindeki hiyerarşik yapıları karşılaştırabilmelerini, hiyerarşik yapıların yol açtığı eşitsizliklerin meşrulaştırılması veya eleştirisini nesnel ölçütler kullanarak saptayabilmelerini ve öznel ölçütler kullanarak toplumsal tabakaları oluşturabilmelerini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Önal Sayın
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Hiyerarşik toplumsal yapının oluşumuna etki eden fizyolojik ve toplumsal etkenler. Toplumsal hareketlilik: coğrafi alanda, sosyal alanda, yatay ve dikey hareketlilik. Nesnel ve öznel ölçütler kullanarak sosyal hiyerarşik yapıların saptanması ve oluşumlarının anlamlandırılması. İşlevsel ve çatışmacı kuramların hiyerarşik yapıları ele alış biçimleri. Sosyal eşitsizliklerin yarattığı çatışma ve sosyal dengeler. Çeşitli sosyal hiyerarşik yapılar: kölecilik, kast sistemi, feodal yapı ve lonca sistemi
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ders Kitabı: Girard, Alain (1971), La réussite Sociale, Paris: Presses Universitaries de Paris. Goblat, Edmond (1967), La Barriere et le Nivean, Paris: Presses Universitaries de Paris Sayın, Önal (1983), İnsan Faktörünün Sosyal ve Ekonomik Gelişmelerdeki Yeri, Önemi, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 27. Sayın, Önal (1994), Sosyolojiye Giriş, İzmir: Üniversite Kitapları Sence, Muzaffer (1974), Sosyal Sınıflar, İstanbul: Gözlem Yayınları Turner, Bryan S. (2001), Statü, Çev. Kemal İnal, Ankara: Ütopya Yayınevi Tumin, Mevlin (1971), La Stratification Sociale, Gembloux: Editions Duculot
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr