Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9201395382014Local History Research IIElective126
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Bu dersin amacı öğrencilerin; yerel yönetim, yerel politika, yerel demokrasi, yerel basın ile ilgili kavramsal bilgileri edinmesini, yerel iletişim ağlarının ve kanallarının işleyişini anlamasını; yerel yönetim kurumlarının diğer kurumlar, kamuoyu ve medya ile ilişkileri iletişim boyutuyla irdeleyebilmesini sağlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Ferlal Örs
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Yerel yönetim, yerel politika ve yerel iletişim kavramları, Yerelleşme ve küreselleşme, Türkiye’de yerel politikalar ve yerel yönetimler, Dünyada yerel politikalar ve yerel yönetimler, Yerel medya - yerel yönetim ilişkileri, Yeni iletişim teknolojileri ve yerel iletişim ağları, Kent, kentleşme, kentlilik bilinci ve medyanın sorumluluğu, Örneklerle Türkiye’de yerel iletişim ve yerel medya.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Ferlal Örs & Mehmet Şakir Örs, Yerelge: Toplumsal Belediyecilik; Yerel Yönetimlerde Üretkenlik, Katılımcılık ve Toplumsal İlişkiler, Etki Yayınevi, İzmir, 2008. Atilla Girgin, Yerel Basın, İÜ. İletişim Fak. Yayınları, İstanbul, 2007. Atilla Girgin, Türk Basın Tarihinde Yerel Gazetecilik, İnkilap Kitapevi, İstanbul, 2007. Ayşegül Mengi, Yerellik ve Politika Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi, İmge Yayınevi, İstanbul, 2007.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr