Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9103047042016Project Management in Construction IndustryElective128
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
English
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, öğrencilere yapı işletmesi bilim dalına giren konularda ve dünya inşaat sektöründe kullanılan İngilizce terminolojiyi vermek ve öğrencileri uluslararası projelerde yönetici pozisyonlarında görev almaya hazırlamaktır.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Selim Baradan
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
İnşaat Sektörüne Genel Bakış, İnşaat Projeleri ve Organizasyonu, Proje Teslimat Yöntemleri, Proje Yönetiminin Temelleri ve Süreçleri, İşçilik, Malzeme, ve Ekipman Kullanımı, Proje Zaman Yönetimi, Tedarik Yönetimi ve Profesyonel Hizmetlerin Seçimi, Yaklaşık Maliyet Hesapları, İnşaat Projelerinin Finansmanı, Kalite Güvence / Kalite Kontrol, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, Risk Yönetimi.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Levy, M., “Project Management in Construction”, 5th edition, McGraw Hill, 2006. Liebling, R., “The Construction Industry – Processes, Players, and Practices”, 2001. Quality in the Constructed Project: “A Guide for Owners, Designers, and Constructors”, Manuals and Reports on Engineering Practice No. 73, ASCE, 2000. PMBOK Guide “A Guide to the Project Management Body of Knowledge”, Project Management Institute, 2000. Walker, A., “Project Management in Construction”, 5th edition, Blackwell Publishing, 2006. Hendrickson, C., “Project Management for Construction – Fundamental Concepts for Owners, Engineers, Architects and Builders”, Prentice Hall, ISBN 0-13-731266-0, 1989.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination1100100
Final Examination1100100
Attending Lectures31442
TOTAL WORKLOAD (hours)242
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr