Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9103045902014Performance Based Seismic DesignElective128
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Sismik tasarımdaki gelişmelerin, geleneksel ve yeni yöntemlerin arasındaki farkların ortaya konulduğu ve değerlendirildiği bu ders kapsamında binaların performansa dayalı tasarım ve parametlerinin tanımı, deprem yer hareketi ve performans hedefleri, performans seviyelerinin tanımlanması, sismik tehlike kavramı ve davranış spektrumları kavramı incelenmektedir. Mevcut yapıların sismik davranış hareketlerinin hesaplanmas, sismik davranışa çevrimsel davranışın etkiler, P- etkileri açıklanarak, binaların performanslarının belirlenmesi için kullanılan analiz metodları incelenecektir. Analiz metodları çerçevesinde uyarlamalı itme analizi kavramı, artımsal dinamik analiz ve lineer olmayan statik yöntemler öğrenciye tanıtılacaktır.
Name of Lecturer(s)
Doç.Dr. Bengi ARISOY
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Performansa dayalı analiz kavramının temellerini anlaşılması. İleri derece statik ve dinamik analiz kavramlarının tanıtılması. Lineer olmayan statik ve dinamik analiz tekniklerini uygulayabilme. Farklı performans seviyeleri için uygun iyileştirme tekniklerini uygulayabilme. Mevcut bir binanın ATC, FEMA ve TDY yönetmeliklerine göre modelleyerek performans seviyesini belirleyebilme.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Celep Z., Kumbasar N., Deprem Müh. Giriş ve Dep. Day. Yapı Tasarımı, Beta Dağıtım, İstanbul 2000. Deprem Bölgelerinde yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-2007, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Teng, J.G., Chen, J.F., Smith, S.T. and Lam, L. (2002), FRP Strengthened RC Structures, John Wiley and Sons, Chichester. Bozorgnia, Y. and Bertero, V. V. “Earthquake Engineering: From Engineering Seismology to Performance-Based Engineering”, CRC Press, 2004 Bangash, M. Y. “Earthquake Resistant Buildings: Dynamic Analyses, Numerical Computations, Codified Methods, Case Studies and Examples”, Springer, 2011 FEMA 273, 356, 440, 445., ATC40,41
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
English
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr