Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9103045962014Hydro-Power PlantsElective128
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Su kaynaklarının korunması, ekonomik ve bölgesel yararlar ve tüketiciye ilişkin gerekli standartlar hakkında temel bilgiyi verebilmektir.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Sevgi Tokgöz Güneş
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Su Kaynaklarının Sınıflandırılması ve Özellikleri Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Çalışmaları Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Çalışmaları Su Kaynaklarında Hidroloji Biliminin Önemi Su Kalitesi Yönetimi Su Kalitesi Yönetiminde Göz önünde Bulundurulması Gereken Değerler Su Kaynaklarının Korunmasında Kültürel Boyutun Etkileri Türkiye ve Dünya Su Kaynakları Potansiyeli / Ara Sınav Türkiye Su Kaynaklarının Değerlendirilmesi Türkiye Su Kaynaklarının Değerlendirilmesi AB ve Su Çerçeve Direktifi AB, Türkiye ve Su Konusunda güncel Değerlendirme
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
• Ders notları. • Erkek C., Ağıralioğlu N., “ Su Kaynakları Mühendisliği”, Beta Yayınevi, (1993)
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr