Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9103045852017Advanced Strength of MaterialsElective118
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Dersin amacı, öğrenciye gerek öğrenimi, gerekse de meslek yaşamı boyunca çok sık karşılaşacağı genel mukavemet problemleri ve çözümleri hakkında bilgi vermektir. Derste çözülen çok değişik uygulama tipleri yardımı ile öğrencinin konuyu kavrayıp bilgisini hızlı bir şekilde uygulaması hedeflenmektedir.
Name of Lecturer(s)
Assoc. Prof. Dr. K. Turgut GÜRSEL
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
• Temel Kavramlar ve Giriş, • Kiriş ve Çerçevelerin Temel Özellikleri • Mukavemette Enerji Yöntemleri ve Uygulamalar, • Kirişlerin Elastik Eğrisi ve Uygulamalar, • Mohr Teoremi, Clapeyron Denklemleri, Sabit Noktalar Yöntemi • Hiperstatik sistemlere ait uygulamalar • Elastik Stabilite, • Kirişlerde Limit Analizi, • Elastokinetik ve Uygulamalar
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
DERS KİTABI: 1. Ugural , A. C.: “Stresses in Plates and Shells”, McGraw-Hill, 1999. 2. Kayan, İ..: “Mukavemet”, İTÜ İnşaat Fak. Mat., 1992. YARDIMCI KİTAPLAR: 3. İnan, M.: “Mukavemet”, İTÜ Vakfı, 1996.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr