Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9103067232018Rocket TechnologyElective118
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Öğrencilerin roket teknolojisine ait temel kavramları anlaması, tasarım yapabilmesi ve roketlerdeki yanma ve akışkanlar ile ilgili problemleri CFD yöntemi ile çözme yeteneğini kazanmasıdır.
Name of Lecturer(s)
Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR
Learning Outcomes
1Roket elemanlarının tanınması
2Roket tasarımı yapabilmesi
3Roketlerdeki akış ve yanma problemlerini CFD yöntemi ile çözebilmesi
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Giriş ve temel Kavramlar, Roket elemanları, Yanma, Yanıcı/yakıcı, Roket performansı, CFD
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Giriş ve Temel Kavramlar
2Nozul teorisi ve termodinamik bağıntılar/Problem Çözümü
3Roket performansı/Problem Çözümü
4Kimyasal yanıcı/yakıtları/Problem Çözümü
5İtme odası/ Problem Çözümü
6Yanmanın temelleri/Problem Çözümü
7Sıvı yakıcı/yanıcı yanması /Problem Çözümü
8Katı yakıcı/yanıcı yanması/Problem Çözümü
9Ara Sınav
10Hibrit yakıcı/yanıcılı roketler/Problem Çözümü
11Roketlerin elektrik ile sevki/Problem Çözümü
12Roketlerin test edilmesi/Problem Çözümü
13Roket tasarımı/Problem Çözümü
14Roketlerin CFD analizi/Problem Çözümü
15Final Sınavı
16-
Recommended or Required Reading
1. Sutton G. P., Biblarz O., Rocket Propulsion Elements, ISBN 978-0-470-08024-5, John Wiley ve Sons, New Jersey, 2010.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities60
End Of Term (or Year) Learning Activities40
SUM100
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Midterm Examination133
Final Examination133
Attending Lectures13339
Individual Study for Mid term Examination13232
Individual Study for Final Examination14040
Homework428112
TOTAL WORKLOAD (hours)229
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
LO1 5            
LO2     5        
LO3    5         
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr