Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9109015132016Elective118
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Dersi alan öğrenci; Endüstri toplumuna dönüşürken çalışma yaşamı ve kurumlarda meydana gelen değişiklikleri açıklayabilecek,teknolojik gelişmeyle birlikte artan endüstrileşmenin nedenlerini ve günümüz toplumları ve işgücü üzerindeki etkilerini yorumlayabilecektir.
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. EBRU ÇETİN
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Derste teknolojik gelişme ile birlikte değişen uzmanlaşma süreci, endüstrileşmenin nedenleri, özellikleri ve etkileri, toplumsal yapı ile endüstriyel kurumların ilişkisi , çalışma gruplarının oluşturduğu sosyal organizasyonlar, işçinin çalışma ortamı içinde oynadığı roller,sendikalar, çalışma gruplarının yapısı, gibi konular ele alınacaktır.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
-Soyer Serap. (1996) Endüstri Sosyolojisine Giriş, İzmir: Saray Yayıncılık. -Türkdoğan Orhan. (1981) Sanayi Sosyolojisi, Türkiye’nin Sanayileşmesi Dün-Bugün- Yarın, -Ankara: Töre Yayınevi -Türkdoğan Orhan (2009) Türk Sanayi Toplumu, Timaş Yayınları, İstanbul. -Bauman, Zgymunt. (1999). Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, (çev. A. Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr