Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9109015142016Elective128
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
1. Üretim yönetiminin temel kavramlarını ve üretim sistemlerini tanıyabilme. 2. İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde ve iş yeri büyüklüğünün belirlenmesinde göz önüne aldıkları faktörleri sıralayabilme. 3. İşlerin verimli bir şekilde yapılabilmesi için iş yeri düzeninin ve üretim planlamasının önemini kavrayabilme. 4. Kalite kontrolü tekniklerini ve toplam kalite yönetimini tanıyabilme.
Name of Lecturer(s)
Öğr Gör Habibe Naza Şensan
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Üretim Yönetiminin Temel Kavramları, Üretim Sistemleri ve Ürün Tasarımı, Kuruluş Yeri Seçimi ve İşletme Büyüklüğü, İş Yeri Düzeni ve İş Analizleri, Üretim Plânlaması, Stok ve Bakım Yönetimi, Kalite Kontrolü
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Bülent Kobu, Üretim Yönetimi, İstanbul, Beta Basım, 2006. YARDIMCI KİTAPLAR: Mahmut Tekin, Üretim Yönetimi, Ankara, Yüce Basım, 2004. DERS ARAÇLARI: Bilgisayar, projeksiyon cihazı ve finansal hesap makinesi.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Turkish
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr