Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9301265132019Elective126
Level of Course Unit
Second Cycle
Language of Instruction
Turkish
Objectives of the Course
Dünya’da ve Türkiye’de mezuniyet sonrası eğitimin yapılanması, yürütülmesi konusunda bilgi sahibi olmak ve mezuniyet sonrası bir eğitim programının planlanması konusunda farkındalık yaratmak
Name of Lecturer(s)
Assist. Prof. Dr. Ö. Sürel Karabilgin
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
a. Uzmanlık eğitimi, b. Doktora ve yüksek lisans eğitimi, c. Danışmanlık sistemi
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
1. TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu metinleri 2. "Uzmanlık Alanları Uzlaşı Kurulu" kararları 3. UEMS (Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) 4. WFME Postgraduate MedicalEducation 5. Bologna Deklerasyonu 6. From Bergen to London. The contribution of the European Commission to the Bologna Process. 7. Flexner A. Medical Education in The United States and Canada. 8. TTB Uzmanlık kurultayı raporu 2006 9. TTB Uzmanlık kurultayı raporu 2007 10. TTB Uzmanlık kurultayı raporu 2008 11. TTB Uzmanlık kurultayı raporu 2009 12. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 13. Asistan Hekimler Haklarını Arıyor. TTB Yayını 2007
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr