Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9401035052019Foundation of Psychometric MeasurementElective116
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
Öğrenci bu dersi başarı ile tamamladığında aşağıdaki yetilere sahip olacaktır: Eğitimde ölçme değerlendirme ile ilgili temel kavramlar bilgisine; ölçme tarihçesine, ölçek türlerini tanıyabilme; bir ölçme aracının niteliklerini kavrayabilme; sınavlarda kullanılan soru türleri bilgisi; soru yazma ilkelerini tanıyabilme; kurallarına uygun olarak değişik türlerde soru yazabilme; herhangi bir alanda hazırlanmış bir soruyu, soru yazma ilkelerine uygunluk açısından eleştirebilme; bazı duyuşsal davranışların ölçülmesinde uyulması gereken kurallar bilgisi; duyuşsal davranışların ölçülebilmesi için ölçek tasarlayabilme; psikomotor davranışların ölçülmesinde uyulması gereken kurallar bilgisi; psikomotor davranışların ölçülebilmesi için gözlem formu ya da dereceleme ölçeği tasarlayabilme; test geliştirmede uygulanan adımları tanıyabilme; madde ve test istatistiklerini tanıyabilme; ölçme sonuçlarını ölçütlerle karşılaştırarak değerlendirebilme; program geliştirme ile ölçme teknikleri arasındaki ilişkilerin farkında oluş; ülkemizde, eğitimdeki ölçme uygulamalarının farkında oluş;nitelikli ölçme araçları tasarlamaya isteklilik
Name of Lecturer(s)
Doç. Dr. Hakan ATILGAN
Learning Outcomes
1
2
3
4
5
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Psikolojik testler; psikolojik ölçmenin tarihçesi, gelişimi, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor ölçme girişimleri, test geliştirme ve ilgili temel kavramlar, ilgi, yetenek, zeka, erken çocukluk, okul öncesi ve eğitimde ölçme, nöropsikolojik ölçmeler, iş ve kariyer alanında psikolojik testler
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Anastasi, A. (1982). Psychological Testing. NewYork: Macmillan Publishing Company. Atılgan, H., Kan, A., ve Aydın, B. (2017). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, (Edt. Hakan Atılgan). Ankara: Anı Yayıncılık. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: klasik test teorisi ve uygulaması . Ankara: ÖSYM. Cohen, R. J., Swerdlik, M. E., ve Philipps, S. M. (1998). Psychological Testing and Assessment: An Introduction to Test and Measurement (3rd Edition). California: Mayfield Publishing Company. Crocker, L., ve Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, Rinehart, and Winston. DeVellis, R., F. (1991). Scale Development. Newbury Park: Sage Publications Miller, M. D., Linn, R. L., ve Gronlund, N. E. (2011). Measurement and assessment in teaching (10th ed.). Boston: Pearson. Nunnally, J. C., ve Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd Ed.). New York: McGraw-Hill, Inc. Thorndike, R. (2005). Measurement and evaluation in psychology and education. Upper Saddle River, N.J: Pearson Merrill Prentice Hall. Turgut, M., ve Baykul, Y. (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Examination1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
SUM100
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Final Examination133
Attending Lectures14242
Discussion12020
Team/Group Work11515
Report Preparation11515
Report Presentation122
Self Study12020
Individual Study for Homework Problems12020
Reading13030
Performance11515
TOTAL WORKLOAD (hours)182
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
LO1            
LO2            
LO3            
LO4            
LO5            
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr