Description of Individual Course Units
Course Unit CodeCourse Unit TitleType of Course UnitYear of StudySemesterNumber of ECTS Credits
9401035062019Measurement of Achievement in EducationElective126
Level of Course Unit
Second Cycle
Objectives of the Course
1. Araştırma sürecinde kullanılan ölçme araçlarının türlerini bilgisi. 2. Ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması sürecinin aşamalarının bilgisi. 3. Geçerlik ve güvenirlik ile madde analizine ilişkin temel kavramların anlam bilgisi. 4. Bir ölçme aracının geçerlik çalışması yapabilme. 5. Bir ölçme aracının güvenirlik çalışması yapabilme. 6. Bir ölçme aracının madde analizi yapabilme. 7. Kullanılacak ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliklerini değerlendirme. 8. Geliştirilen ya da uyarlanan bir ölçme aracını değerlendirme. 9. Ölçme konusuna yönelik özgün madde havuzu oluşturabilme. 10. Madde analizi sonuçlarına göre madde seçebilme. Ölçme araçlarını kullanarak veri toplayabilme.
Name of Lecturer(s)
Yrd. Doç. Dr. T. Oğuz BAŞOKÇU
Learning Outcomes
Mode of Delivery
Face to Face
Prerequisites and co-requisities
Yok
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
 Araştırma sürecinde kullanılan ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanmasına ilişkin temel süreçler.  Geliştirme ve uyarlama çalışmalarında madde analizi teknikleri ile geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması.  Bu ölçme araçlarını kullanarak veri toplamak ve değerlendirme yapmak
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
Recommended or Required Reading
Atılgan, H. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. 3. Basım. Ankara: Anı yayıncılık. Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve Psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulanması. Ankara: ÖSYM yayınlar. Cohen, R. J., Swerdlik, M. E. Ve Phillips, S. M. (1998). psychological testing and assessment: An introducation to tests and masurement. California: Mayfield Publishing. DeVellis, R. F. (1991). Scale development: Theory and application. California: Sage publications. Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği yayınları. Kline, P. (1993). The handbook of psychological testing. New York: Routledge. Murphy, K. Ve Davidshofer, C. O. ( 1998). psychological testing. New Jersey: Prentice Hall.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
SUM0
SUM0
Language of Instruction
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
TOTAL WORKLOAD (hours)0
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr