Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9303115402011İleri MS EXCEL UygulamalarıSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinin bakım standartları,hemşirelik süreci ve hemşirelik tanılarındaki değişiklikleri izleyebilme ve kullanabilme
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Olcay Çam & Doç. Dr. Esra ENGİN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği bakım standartları,hemşirelik süreci ve hemşirelik tanılarına genel bakış,dünden bugüne değişilkilker,ruhsal hastalıklarda bakım standartları,hemşirelik süreci ve hemşirelik tanıları,farklı ortamlarda bakım standartları,hemşirelik süreci ve hemşirelik tanıları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Hoflin g C K, Leininger M M (2009), Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar, Çev: Aysel Kumral, Vehbi Koç Vakfı, İstanbul. 2. Kaplan HI, Sadock BJ. (2004) Klinik Psikiyatri. Ed. Abay E. Çev:Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. 3. Taylor CM. (1994) Essentials of Psychiatric Nursing, Fourteen ed., Mosby Year Book, Inc. St Louis, 4.Öztürk O, Uluşahin A (2008), Ruh SAğlığı ve Bozuklukları I-II. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr